Terapigrupp Neurologi

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Neurologi

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Terapigrupp

Kontaktpersoner                         

Ordförande Filip Bergquist, filip.bergquist@vgregion.se, specialistläkare, Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sekreterare Ellinor Rålid, ellinor.ottosson@vgregion.se, apotekare Närhälsan

Övriga medlemmar

Julia Izsak, ST-läkare, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ivett Körhegyi, överläkare, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus

Beate Poetzsch, chefläkare, Närhälsan

Petra Redfors, överläkare, Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset