Terapigrupp Neurologi

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Neurologi.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Rekommendationer och terapiråd

Regionala medicinska riktlinjer

Kontaktpersoner                         

Ordförande Mats Elm, mats.elm@vgregion.se, distriktsläkare, Primärvårdskansliet Borås

Sekreterare Lena Stroud, lena.stroud@vgregion.se, apotekare, Sjukhusapoteket VGR NU-sjukvården

Övriga medlemmar

Mats Cederlund, överläkare, Barn- och ungdomskliniken NÄL, NU-sjukvården

Filip Bergquist, specialistläkare, Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska

Petra Redfors, överläkare, Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska

Daniel Pouragheli, ST-läkare, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska

Måns Thörnqvist, överläkare, Neuro-rehabkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26