Terapigrupp Blod

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Blod.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Rekommendationer och terapiråd

Utvidgade terapiråd

Kontaktpersoner                         

Ordförande, Lovisa Wennström, överläkare, Hematologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sekreterare Sara Sjöberg, sara.a.sjoberg@vgregion.se, apotekare, Klinisk farmakologi, Verksamhet läkemedel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Övriga medlemmar                  

Anita Gustafsson, sjuksköterska, AK-mottagningen, Medicinkliniken, NU-sjukvården

Emmelie Rolfö, distriktsläkare, Närhälsan Ekmanska vårdcentral

Fariba Baghaei, överläkare, Hematologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Gert Jensen, överläkare, Njurmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Johan Quester, ST-läkare, Klinisk farmakologi, Verksamhet läkemedel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lene Karlsson, barnläkare, Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Tomas Jonson, överläkare, Medicinkliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26