Terapigrupp Blod

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Blod

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Regionala medicinska riktlinjer

Terapigrupp

Kontaktpersoner                         

Ordförande, Anna Nilsson, anna.kr.nilsson@vgregion.se specialistläkare, Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sekreterare, Sara Sjöberg sara.a.sjoberg@vgregion.se apotekare, Klinisk farmakologi, Verksamhet läkemedel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Övriga medlemmar                  

Carl Johan Malm, överläkare, Thoraxkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Caroline Jepsen, specialistläkare, Barnmedicin samt Koagulationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Emmelie Rolfö, distriktsläkare, Närhälsan Opaltorget vårdcentral

Fariba Baghaei, överläkare, Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nevenka Lakobrija-Mitrovic, specialistläkare, Kardiologi, Södra Älvsborgs sjukhus

Ulrika Risedal, ST-läkare, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ylva Östlund, specialistläkare, Njurmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset