Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Terapigrupp Allergi - andning - ÖNH

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Allergi - andning - ÖNH.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Relaterad information

Läkemedelsverket

Läkemedelsbehandling av rinosinuit

Farmakologisk behandling vid astma

Läkemedelsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 

SBU

SBU

Astma och KOL - Rapporter finns att beställa på SBU:s hemsida. Ange "astma" som sökord.

Lungcancer - Rapporter finns att beställa på SBU:s hemsida. Ange "lungcancer" som sökord.

Rökning - Rapporter finns att beställa på SBU:s hemsida. Ange "rökning" som sökord.

Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Nationella riktlinjer för lungcancervård

TLV

Astma, KOL och hosta

Svensk lungmedicinsk förening

Nationella vårdprogram 

Övriga länkar

6-minuters gångtest

Användarmanual CAT

Behandlingsplaner för astma respektive KOL

Frågeformulär ACT - Utvärdering av läkemedel vid astma

Frågeformulär CAT- Utvärdering av läkemedel vid KOL

Internationella behandlingsriktlinjer för rinosinuit ger bra vägledning Ur Läkartidningen nr 45 2008

Kontaktpersoner                         

Ordförande Monica Arvidsson, monica.be.arvidsson@vgregion.se överläkare, Avd för lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sekreterare Karin Nilsson, karin.ab.nilsson@vgregion.se, apotekare, Sjukhusapoteket VGR, NU-sjukvården

Övriga medlemmar

Kristina Andelid, överläkare, KOL-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anders Arbrandt, överläkare, Södra Älvsborgs sjukhus

Hannes Carlsson, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ann Hjoberg, astma/KOL/allergisjuksköterska, Närhälsan Dals-Ed

Harpa Kristinsdottir, Barn- och ungdomsallergolog, DSBUS, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Olaf Küssner, överläkare, NU-sjukvården

Ronny Larsson, Kungstens vårdcentral, Göteborg

Emma Ottered, distriktsläkare, Närhälsan Billingen vårdcentral

Senast uppdaterad: 2021-03-24 10:47