Terapigrupp Allergi - andning - ÖNH

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Allergi - andning - ÖNH.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Relaterad information

Läkemedelsverket

SBU

  • SBU
  • Astma och KOL - Rapporter finns att beställa på SBU:s hemsida. Ange "astma" som sökord.
  • Lungcancer - Rapporter finns att beställa på SBU:s hemsida. Ange "lungcancer" som sökord.
  • Rökning - Rapporter finns att beställa på SBU:s hemsida. Ange "rökning" som sökord.

Socialstyrelsen

TLV

Astma, KOL och hosta

Svensk lungmedicinsk förening

Nationella vårdprogram 

Övriga länkar

Terapigrupp

Kontaktpersoner                         

Ordförande Monica Arvidsson, monica.be.arvidsson@vgregion.se överläkare, Avd för lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sekreterare Karin Nilsson, karin.ab.nilsson@vgregion.se, apotekare, Sjukhusapoteket VGR, NU-sjukvården

Övriga medlemmar

Kristina Andelid, överläkare, KOL-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anders Arbrandt, överläkare, Södra Älvsborgs sjukhus

Mats Ribbe, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Harpa Kristinsdottir, Barn- och ungdomsallergolog, DSBUS, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Olaf Küssner, överläkare, NU-sjukvården

Emma Ottered, specialistläkare allmänmedicin, allergi- och astmamottagning SkaS, Skövde