Terapigrupp Endokrinologi

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Endokrinologi.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Terapigrupp

Kontaktpersoner                         

Ordförande Oskar Ragnarssonoskar.ragnarsson@medic.gu.se, överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sekreterare Maria Norénmaria.noren@vgregion.se, apotekare, Skaraborgs sjukhus            

Övriga medlemmar

Jenny Andersson, överläkare, NU-sjukvården

Hans Fors, överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Claes Ohlsson, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Christian Treiman, distriktsläkare, Capio Vårdcentral Hovås