Terapigrupp Tandvård

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Tandvård

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Terapigrupp

Kontaktpersoner                         

Ordförande Nina Hylén,nina.hylen@vgregion.se, övertandläkare, Orofacial medicin, Göteborg

Sekreterare Susanne Mirshahi, susanne.mirshahi@vgregion.se, apotekare, Läkemedelsenhet/Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Övriga medlemmar

Gunnar Henning, övertandläkare, Tandvårdsenheten, Regionkansliet och Sjukhustandvården, NU-sjukvården, Uddevalla

Kristina Skallsjö, övertandläkare Orofacial medicin, Trollhättan/Uddevalla

Lena Rignell,övertandläkare, Orofacial medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal

Lisa Jagers, övertandläkare, Specialistkliniken för pedodonti, Skövde

Lisa Ringblom, privattandläkare, Stenungsund

Mari Louise Odersjö, övertandläkare, Specialistkliniken för pedodonti, Borås