Terapigrupp Tandvård

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Tandvård.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Kontaktpersoner                         

Ordförande Lena Rignell, lena.rignell@vgregion.se, övertandläkare, Sjukhustandvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal

Sekreterare Susanne Mirshahi, susanne.mirshahi@vgregion.se, apotekare, Läkemedelsenhet/Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Övriga medlemmar

Gunnar Henning, övertandläkare, Tandvårdsenheten, Regionkansliet och Sjukhustandvården, NU-sjukvården, Uddevalla

Nina Hylén, tandläkare, Sjukhustandvården, Kliniken för Oral Medicin, SU/Östra

Lisa Jagers, övertandläkare, Specialistkliniken för pedodonti, Skövde

Mari Louise Odersjö, övertandläkare, Specialistkliniken för pedodonti, Borås

Kristina Skallsjö, Sjukhustandvården, Mölndal

Peter Söderberg, tandläkare, Folktandvården, Svenljunga

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26