Terapigrupp Tandvård

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Tandvård.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Kontaktpersoner                         

Ordförande Helena Ahlinder, helena.ahlinder@vgregion.se, sjukhustandläkare, Sjukhustandvården Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Sekreterare Susanne Mirshahi, susanne.mirshahi@vgregion.se, apotekare, Läkemedelsenhet/Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Övriga medlemmar

Gunilla Bergbom, övertandläkare, Sjukhustandvården, Skaraborgs sjukhus, Skövde

Gunnar Henning, övertandläkare, Tandvårdsenheten, Regionakansliet och Sjukhustandvården, NU-sjukvården, Uddevalla

Nina Hylén, tandläkare, Sjukhustandvården, Kliniken för Oral Medicin, SU/Östra

Lena Rignell, övertandläkare, Sjukhustandvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal

Lisa Jagers, övertandläkare, Specialistkliniken för pedodonti, Skövde

Mari Louise Odersjö, övertandläkare, Specialistkliniken för pedodonti, Borås

Peter Söderberg, tandläkare, Folktandvården, Svenljunga