Terapigrupp Diabetes

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Diabetes.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Relaterad information

Nationella vårdprogram

Barn- och ungdomsdiabetes (Barnläkarföreningen) 

Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för diabetesvård - stöd för styrning och ledning (2018)

Läkemedelsverket

Diabetes typ 2

Behandlingsrekommendation (2017)

Bakgrundsdokumentation (2017)

Läkemedelsboken (LB), interaktiv version med följande underkapitel:

Diabeteshandboken - en problemorienterad uppslagsbok både för patienter och alla inom sjukvården som kommer i kontakt med diabetespatienter Ansvarig: Peter Fors, överläkare vid medicinkliniken, Alingsås lasarett

Terapigrupp

Kontaktpersoner                         

Ordförande Peter Forspeter.fors@vgregion.se, överläkare Medicinkliniken, Alingsås Lasarett

Sekreterare Maria Hildingsson, maria.hildingsson@vgregion.se, apotekare Närhälsan

Övriga medlemmar

Jan Alvång, distriktsläkare, Närhälsan Trollhättan Jourcentral, Trollhättan

Andreas Ejdesjö, distriktsläkare, Brämhult vårdcentral, Brämhult

Kalle Forsberg Wanngård, distriktsläkare, Capio Vårdcentral Mölndal

Margareta Hellgren, distriktsläkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral, Skövde

Johan Lindström, distriktsläkare, Närhälsan Lerum vårdcentral, Lerum

Madeléne Sandqvist, överläkare, Sektionen för Endokrinologi, Diabetologi och Metabolism, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Åsa Tizzard, överläkare, Specialistmedicinkliniken, NU-sjukvården, Trollhättan

Ausra Saxvik, ST-läkare klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset