Terapigrupp Osteoporos

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Osteoporos.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Rekommendationer och terapiråd

Utvidgade terapiråd

Regionala medicinska riktlinjer

Relaterad information

Läkemedelsverket

Behandlingsrekommendationer osteoporos, 2007

SBU

Vitamin D och kalcium för att förebygga frakurer, 2015 

Osteoporos - prevention, diagnostik och behandling, 2003

Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012

Tillstånd och åtgärdslista Osteoporos

Indikatorer

Vetenskapligt underlag  

Övriga länkar

FRAX WHO Fracture Risk Assessment Tool

Svenska Osteoporossällskapet  

Osteoporosförbundet 

The American Society of Bone and Mineral Research ASBMR 

National Osteoporosis Fondation NOF 

The International Society of Clinical Densitometry ISCD 

International Osteoporosis Foundation IOF

Priser veckotablett bisfosfonat

Kontaktpersoner                         

Ordförande Kristian Axelssonkristian.axelsson@vgregion.se, underläkare, Ortopedi, Skaraborgs Sjukhus

Sekreterare Maria Norén, maria.noren@vgregion.se, apotekare, Skaraborgs sjukhus

Övriga medlemmar

Dan Mellström, överläkare, Osteoporosmott. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Claes Ohlsson, överläkare, Klin farm, Sahlgrenska Univeristetssjukhuset

Håkan Sinclair, överläkare, Rehab kliniken SÄS/Borås

Martin Stenström, överläkare, Osteoporosmott. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diana Swolin-Eide, överläkare, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus

Mauro Tancredi, överläkare, NU-sjukvården


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26