Terapigrupp Osteoporos

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Osteoporos

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Rekommendationer och terapiråd

Regionala medicinska riktlinjer

Terapigrupp

Kontaktpersoner                         

Ordförande Kristian Axelssonkristian.axelsson@vgregion.se, ST-läkare, Norrmalm vårdcentral

Sekreterare Maria Norén, maria.noren@vgregion.se, apotekare, Skaraborgs sjukhus

Övriga medlemmar

Eric Bertholds, överläkare, Ortopedi Skaraborgs sjukhus

Mattias Lorentzon, överläkare, Osteoporosmott. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Dan Mellström, överläkare, Osteoporosmott. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jan-Oloph Olsson, överläkare Specialistmedicin NU-sjukvården

Claes Ohlsson, överläkare, Klin farm, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mats Olsson, läkare, Närhälsan Backa vårdcentral

Martin Stenström, överläkare, Osteoporosmott. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diana Swolin-Eide, överläkare, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus