Terapigrupp Barn och ungdom

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Barn och ungdom.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Bilder från utbildningen Barnets hud - diagnostik och behandling 2017-11-16

Program

Eksem hos det lilla barnet och urtikaria; utredning och behandling, Emma Goksör

Behandling av akne och impetigo, Eva Angesjö

Behandling av skabb och löss, Lill-Marie Persson

Hemangiom, Ralph Bågenholm

Hudförändringar hos nyfödda/spädbarn, Eva Johansson Backman

Hudutslag på olika hudfärg, Eva Johanssson Backman

Rekommendationer och terapiråd

Utvidgade terapiråd

Säker läkemedelshantering

Läkemedelsanvändning på barnavdelning/mottagning 

Eped Databas barnläkemedel

Paracetamol vs ibuprofen hos små barn med mild persistent astma

Paracetamol under graviditet och barns neuropsykiatriska utveckling

Konferenser

ESDPPP 2015 kort sammanfattning

Regionala medicinska riktlinjer

Relaterad information

Läkemedelsverket 

Behandlingsrekommendationer:  

Adhd, 2016

Allergisk rinit, 2003

Akne, 2014

Antikonception, 2014

Astma, 2015 (se särskilt barnavsnitt) 

Atopiskt eksem, 2005

Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer, 2014

Borrelia, 2009 (se särskilt barnavsnitt) 

Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna, 2016 

Enteral läkemedelsadministrering, 2013 

Faryngotonsilliter i öppen vård, 2012 

Fästingburna infektioner, 1997 

Hud och mjukdelsinfektioner, 2009

Huvudlöss, 2010

Migrän, 1999 

Neonatal sepsis, 2013 

Neuroleptika vid vissa barnpsykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar, 2016

Otit (AOM), 2010 

Paracetamol till barn, 2009 

RSV-infektioner, 2015

Smärtsamma procedurer - behandling av barn i hälso- och sjukvård, 2014

Sömnstörningar hos barn, 2014

Vaccination av allergiska barn, 2001

Vårdprogram, riktlinjer och rekommendationer från Svenska barnläkarföreningens (BLF) sektioner

Allergi

Celiaki hos barn och ungdom

Endokrinologi

Gastroenterologi

Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdom

Järntillskott till prematurfödda barn och barn med låg födelsevikt

Kardiologi 

Kardiologiska aspekter vid läkemedelsbehandling av barn och ungdomar med ADHD - Vårdprogram Svensk barnkardiologisk förening inom BLF

Nefrologi

Neonatologi

Onkologi och hematologi

Smärta

REKlista Landstingen i Uppsala-Örebroregionen

Rekommenderade läkemedel för barn

Övriga länkar

Sväljes hela - en förteckning med kommentarer över tabletter/kapslar som måste eller bör sväljas hela. 

Kontaktpersoner

Ordförande Niklas Segerdahl, niklas.segerdahl@vgregion.se, barnläkare, Södra Älvsborgs sjukhus

Sekreterare Maria Norén, maria.noren@vgregion.se, apotekare, Skaraborgs sjukhus

Övriga medlemmar

Anna-Carin Enelund, barnläkare, Mölndals barnmottagning

Sofia Fröidstedt, sjuksköterska, Skaraborgs sjukhus Skövde

Christiane Garnemark, barnläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, DSBUS

Jenny Kindblom, specialistläkare, Prövningsenhet barn, Gothia Forum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Karin Rydenman, ST-läkare, NU-sjukvården/NÄL

Anna Lundborg Ander, allmänläkare, Lindome vårdcentral