Terapigrupp Barn och ungdom

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Barn och ungdom.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Föreläsarnas bilder från utbildningsdagen: Barnets mage 15 november

Program

Tarmfloran - en middagsbjudning för biljoner gäster, Fredrik Bäckhed (väntar på bilder från föreläsaren)

Om funktionell mag-tarmsjukdom hos barn, Henrik Arnell

Tänk inte - ta! Om utredning av neonatal kolestas, Henrik Arnell

IBS-skola på Angereds närsjukhus, Suzanne Nilsson, Cecilia Nobelius, Charlotte Bokgren (väntar på svar från föreläsarna)

Födoämnesallergi ur ett gastroenterologiskt perspektiv, Carola Kullberg-Lindh (väntar på bilder från föreläsaren)

Behandling av inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar, Robert Saalman

Rekommendationer och terapiråd

Utvidgade terapiråd

Regionala medicinska riktlinjer

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ordförande Niklas Segerdahl, niklas.segerdahl@vgregion.se, barnläkare, Södra Älvsborgs sjukhus

Sekreterare Maria Norén, maria.noren@vgregion.se, apotekare, Skaraborgs sjukhus

Övriga medlemmar

Anna-Carin Enelund, barnläkare, Mölndals barnmottagning

Christiane Garnemark, barnläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, DSBUS

Maria Ivarsson, barnsjuksköterska, Skaraborgs sjukhus Skövde

Jenny Kindblom, specialistläkare, Prövningsenhet barn, Gothia Forum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Karin Rydenman, ST-läkare, NU-sjukvården/NÄL

Anna Lundborg Ander, allmänläkare, Lindome vårdcentral 

 

 


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26