Terapigrupp Barn och ungdom

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Barn och ungdom

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Relaterad information

ePed-instruktioner i VGR

ePed Databas med läkemedelsinstruktioner till patienter under 18 år

Delning/krossning av läkemedel

Krossningsdatabasen, är ett komplement till Fass med information om delning/krossning av läkemedel som administreras oralt eller enteralt

Läkemedelsverket 

Behandlingsrekommendationer:  

Adhd, 2016

Akne, 2014

Antibiotika vid borreliainfektion, 2024

Antikonception, 2014

Astma, 2023 (se särskilt barnavsnitt) 

Atopisk dermatit, 2023

Behandling och profylax vid influensa, 2022

Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna, 2016 

Enteral läkemedelsadministrering, 2023 

Epilepsi, 2019

Faryngotonsilliter i öppen vård, 2012 

Hud och mjukdelsinfektioner, 2018

Huvudlöss, 2019

Intravenös vätskebehandling till barn, 2018

Läkemedel vid inflammatorisk tarmsjukdom, 2021

Narkolepsi, 2013

Nedre luftvägsinfektioner i öppenvård, 2008

Neonatal sepsis, 2013 

Neuroleptika vid vissa barnpsykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar, 2016

Otit, 2018 

Psoriasis och psoriasisartrit, 2019

Radiologiska kontrastmedel till barn, 2020

Rinosinuit, 2020

RSV-infektioner, 2024

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner, 2015

Smärta (långvarig) hos barn och vuxna, 2017

Smärtsamma procedurer - behandling av barn i hälso- och sjukvård, 2014

Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn, 2017

Sömnstörningar hos barn, 2022

UVI - Urinvägsinfektioner i öppenvård, 2019

Vanliga infektioner i öppenvård, 2023

Vårdprogram, riktlinjer och rekommendationer finns också på Svenska barnläkarföreningens hemsida

REKlista Uppsala-Örebroregionen Rekommenderade läkemedel för barn

Terapigrupp

Kontaktpersoner

Ordförande Niklas Segerdahl, niklas.segerdahl@vgregion.se, barnläkare, Skaraborgs sjukhus

Sekreterare Maria Norén, maria.noren@vgregion.se, apotekare, Skaraborgs sjukhus

Övriga medlemmar

Anna-Carin Enelund, barnläkare, Frölunda barn- och ungdomsmedicinska mottagning

Maria Juhlin, barnsjuksköterska, Södra Älvsborgs sjukhus

Jenny Kindblom, specialistläkare, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Susanne Nygren, allmänläkare, Capio Läkarhus Kvillebäcken

Elin Thorlacius, överläkare, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Liina Zandhoff, specialistläkare, NU-sjukvården/NÄL