Terapigrupp Urologi

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Urologi

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Rekommendationer och terapiråd

Terapigrupp

Kontaktpersoner                         

Ordförande Björn Jarlshammar, bjorn.jarlshammar@vgregion.se överläkare, Urologkliniken, Kärnsjukhuset i Skövde

Sekreterare Anna Stoopendahl, anna.stoopendahl@vgregion.se, apotekare, Sektionen för klinisk farmakologi, SU/Sahlgrenska

Övriga medlemmar

Rimgaudas Ruplys, överläkare, Kirurgkliniken, NU-sjukvården

Claes Ohlsson, överläkare/professor, Klinisk farmakologi laboratorium, SU/Sahlgrenska

Elisabeth Egelström, allmänläkare, Praktikertjänst, Uddevalla

Michael Backhaus, överläkare, Barn och ungdomsmedicin Skaraborgs sjukhus