Ändring av produktanvisning 222712 Ur och klockor

Beredningsgrupp Handbok och sortiment har tagit ställning för en ändring av produktanvisningen 222712 Ur och klockor, samt övergångsregler för berörda artiklar. Bakgrunden är ett beslut i Ledningsrådet för hjälpmedel från 171102 gällande sortimentet i denna produktgrupp. Det innebär att armbandsur med påminnelsefunktion vid kognitiv funktionsnedsättning inte ska vara ett förskrivningsbart hjälpmedel. 

Berörda vårdgivare och Hjälpmedelscentralen behöver vidta de åtgärder som anges i övergångsreglerna.