Konsumentprodukter som hjälpmedel

Under hösten har ett arbete pågått för att skapa gemensamma rutiner i Västra Götaland för förskrivning av och försörjning med konsumentprodukter. Arbetet har bedrivits i samarbete mellan Beredningsgrupp Handbok och sortiment och Hjälpmedelscentralen och har resulterat i:

 • Revidering och uppdatering av information i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, inklusive patientinformation, se Ändringslogg Riktlinjer.
 • Revidering och uppdatering av information i guiden till Samarbetsavtalet, se Ändringslogg till Guide till tjänsterna.
 • En modell för behovs- och riskanalys som kan användas vid framtida frågor om att ta in konsumentprodukt i sortiment.
 • Beslut har fattats om att följande konsumentprodukter tas ur sortiment den 1 februari:
  Bildpärmar, fotopärmar
  Multigrip
  Grepp kastrull och stekpanna
  Påklädningspall Droppen
  Lilltrampan
 • Övergångsregler för hur produkter som finns hos patient respektive på lager hos Hjälpmedelscentralen ska hanteras.

De vårdgivare som behöver agera för att återta hjälpmedel är informerade.