Ändring gällande förskrivare manuell rullstol

Från och med 1 september har fysioterapeuter/sjukgymnaster rätt att förskriva manuella rullstolar enligt produktanvisningarna 122203, 122209 och 122218.

Beslut om förändringen fattades innan sommaren och information om det gick då ut via Hjälpmedelsforums informationsbrev. Syftet med att inte öppna för förskrivning förrän nu var att ge de chefer som utser förskrivare tid att bedöma och tillgodose eventuellt behov av kompetensutveckling. I Koncept för förskrivarkompetens anges krav på kompetens för förskrivning av hjälpmedel inom området rörelsehinder.

Koncept för förskrivarkompetens