Ändring i produktanvisning 120609 Gåstolar

Förändringen innebär att arbetsterapeut tas bort som förskrivare av gåstolar och dynamisk gåstol med avancerade inställningsmöjligheter får särskilda kriterier och mål. Syftet med förändringen är att ge förskrivarna ett bättre stöd i sin bedömning, i förhållande till de produkter som finns i sortiment.