Produktanvisningar inom hörselområdet uppdaterade

Produktanvisningarna inom hörselområdet har uppdaterats vilket innebär redaktionella ändringar och förtydliganden av kriterier, mål och anvisningar. ISO-koder och benämningar är ändrade enligt ISO9999:2016, vilket alltså enbart gäller hörselområdet.