Ändring i produktanvisningar 181210 Sängar samt 122409 Drivaggregat

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment har beslutat om följande ändringar:

Produktanvisning 181210 Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt reglerbara har kompletterats med specifika kriterier och mål för vändsäng.

I produktanvisning 122409 Drivaggregat för manuella rullstolar har målen förtydligats med syfte att möjliggöra förskrivning av patient/vårdarstyrda via joystick respektive patientstyrda drivaggregat för enbart inomhus- eller utomhusanvändning.