Lånevillkor på andra språk

Lånevillkoren är nu översatta till arabiska, BKS, engelska, finska, persiska och somaliska. De finns tillgängliga i handbokens riktlinjer på sidan Förskrivning och ansvarsfördelning/Patientens och närståendes ansvar.