Ändring i produktanvisning 123103

Motoriserat draglakan kan inte längre förskrivas enligt denna produktanvisning.

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment beslutade vid sitt möte 190903 att ta bort möjligheten att förskriva motoriserat draglakan enligt denna produktanvisning. Beslutet har föregåtts av diskussioner i beredningsgruppen sedan ca ett år tillbaka, utifrån att det i bruksanvisningar för aktuella produkter anges att hjälpmedlet endast får hanteras av personal. Övergångsregler tas nu fram i samarbete med Hjälpmedelscentralen. Samordningsfunktionen kommer sedan att skicka riktad information till berörda vårdgivare om hur pågående förskrivningar ska hanteras.