Produktanvisning 042718 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet borttagen

Beslut om att ta bort möjligheten att förskriva tyngdtäcke har för Västra Götalandsregionen fattats av hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2021-03-31 och för de 49 kommunerna av VästKoms direktör 2021-04-08.

Beslutet gäller med omedelbar verkan. Processen pågår med att ta fram övergångsregler för hur tyngdtäcken som idag finns hos brukare i Västra Götaland ska hanteras.