Ändringar i produktanvisningar för lyftar och selar

Gäller produktanvisningarna 123603, 123604, 123612, 123618 och 123621

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment har beslutat om redaktionella ändringar i dessa produktanvisningar. Ändringarna gäller text under rubriken Anvisningar och tydliggör att förskrivaren ansvarar för eventuella kombinationer av lyftar och lyftselar från olika tillverkare. Gällande 123604 Hjullyftar för överflyttning av en stående person tydliggörs att lyft och lyftsele ska vara från samma tillverkare.