Ändring av produktanvisning 040312 Respiratorer (CPAP utrustning)

Ändringen avser text under anvisningar och är beslutad av Ledningsrådet för hjälpmedel efter beredning i beredningsgrupp Handbok och sortiment respektive bredningsgrupp HjMB. Ändringarna är förtecknade i "ändringslogg produktanvisningar" som kan nås längre ner på denna sida.