Ändring av produktanvisning 183015 Portabla ramper

I produktanvisningen finns nu en uppdelning i portabla ramper respektive tröskelramper/tröskelkilar. Dessa båda grupper har olika kriterier, mål, anvisningar mm. Ändringen är beslutad av Ledningsrådet för hjälpmedel efter beredning i beredningsgrupp Handbok och sortiment.


Senast uppdaterad: 2018-11-02 12:09