Produktanvisning 090305 utgår

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har efter rekommendation av Ledningsrådet för hjälpmedel beslutat att ta bort Produktanvisning 090305 Ytterkläder ur Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.
Produktanvisningen avser enbart förskrivning av åkpåsar.
2018-05-28 tas produktanvisningen bort ur handboken och förskrivning kan därmed inte göras.

Berörda vårdgivare och Hjälpmedelscentralen behöver vidta de åtgärder som anges i övergångsreglerna.