Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

S15 Frätskador som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofagal refluxsjukdom

Behandlingens mål

Skapa en godtagbar funktion och i viss mån estetik av de erosionsskador som orsakats av ätstörnings- eller refluxsjukdom.

Att tänka på före S15-behandling:

Läs först sidan Att tänka på före NFS-behandling

 • All vård ska förhandsbedömas.
 • Förhandsbedömning ska ha inkommit senast fem år efter att läkare bedömt patienten som medicinskt färdigbehandlad.
 • Läkarintyg ska verifiera refluxsjukdom eller diagnos med ätstörning.
 • Läkarintyg får inte vara äldre än sex månader.
 • Terapiplanering vid omfattande protetik ska utföras av specialisttandläkare. Vården kan utföras av allmäntandläkare.
 • Behandlingen förutsätts utföras inom ett år.
 • Om patienten får recidiv och därefter åter blir medicinskt rehabiliterad godkänns inte någon ny bettrehabilitering.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S15

 • Läkarintyg som ska innehålla
  - 1.diagnos
  - 2.verifierad rehabilitering.
 • Adekvata röntgenbilder.
 • Foto och studiemodeller.

Läs alltid sidan Förhandsbedömning – eFHB

Denna vård ersätts – S15

 • Endast en rehabilitering som har ett direkt samband med patientens diagnos omfattas.
 • Planerad vård som avser en sammanhängande behandling.
 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är tre år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes eller skena ersätts endast en gång.

Kom ihåg:

 • Förhandsbedömning ska alltid göras vid S-tandvård om inget annat anges under respektive sjukdomsgrupp. Behandlingen förutsätts utföras inom ett år. Undantag för S1 och S2 där tiden kan utsträckas.
 • Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan. Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav. 
  ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Läs alltid sidorna Förhandsbedömning – eFHB och Ersättning – Faktureraportalen

Fakturera inom sex månader

 • Utförd vård ska faktureras Enhet Tandvård omgående, dock senast sex månader efter behandlingsdag.
 • Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.
 • Journalkopior kan begäras in.

 

Senast uppdaterad: 2020-02-10 18:59