S9 Sömnapné, allvarlig

Fördjupad information om varje S-grupp finns här:

Regler för särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland 2021 (.pdf)

Här avses ofrivilliga andningsuppehåll under sömn som påverkar allmäntillståndet. Utredning med sömnregistrering och behandlingsplanering ska genomföras av läkare med sömnmedicinsk kompetens inom exempelvis lungmedicin eller öron-, näs- och halssjukdomar. Tandläkaren ska ha goda kunskaper i behandling av sömnapné.

Behandlingens mål

Att med sömnapnéskena behandla ofrivilliga andningsuppehåll där risk för påverkan av allmäntillståndet finns.