Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

S9 Sömnapné – allvarlig

Här avses ofrivilliga andningsuppehåll under sömn som påverkar allmäntillståndet. Utredning med sömnregistrering och behandlingsplanering ska genomföras av läkare med sömnmedicinsk kompetens inom exempelvis lungmedicin eller öron-, näs- och halssjukdomar. Den behandlande tandläkaren ska ha goda kunskaper i behandling av sömnapné.

Behandlingens mål

Att med sömnapnéskena behandla ofrivilliga andningsuppehåll där risk för påverkan av allmäntillståndet föreligger.

Att tänka på före S9-behandling:

Läs först sidan Att tänka på före NFS-behandling

 • All behandling ska förhandsbedömas. Vården ska utföras inom ett år från beslut.
 • Patienten ska vara fullständigt undersökt och tandbehandlingen ska vara avslutad.
 • Remiss från specialistläkare med sömnmedicinsk kompetens ska finnas.
 • Remissen ska beskriva att övriga symtom med troligt samband till sömnapnén föreligger, såsom väldokumenterad dagtidströtthet, hjärt- kärlsjukdomar som påverkas samt motivering till valet av apnéskena som behandling. Välbehandlat högt blodtryck räknas inte som hjärt- kärlsjukdom.
 • Aktuell sömnregistrering, somnografi ska bifogas.
 • Om ny sömnapnéskena planeras fyra till fem år efter utlämnandet ska ett läkarutlåtande, läkarremiss eller sömnutredning som styrker fortsatt medicinskt behov bifogas.
 • Sömnregistrering ska vara aktuell och visa sömnrelaterad störning i andningen enligt följande riktlinjer:
  A. Ingen samtidig kardiovaskulär sjuklighet, diabetes typ II eller verifierad metabol sjukdom.
  AHI > = 15 och ESS >= 10 eller ODI > 10 och ESS >= 10

  B. Samtidig väldokumenterad kardiovaskulär sjuklighet, diabetes typ II eller verifierad metabol sjukdom.
  AHI >= 5 och ESS >=8 eller ODI >= 5 och ESS >=8
  Dagtidströtthet kan dokumenteras med ESS eller på annat sätt.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S9

 • Remiss.
 • Aktuell sömnregistrering.

Läs alltid sidan Förhandsbedömning – eFHB

Denna vård ersätts – S9

 • Sömnapnéskena, monoblock eller duoblock.
 • Förnyelse av utsliten skena om det är medicinskt indicerat.
 • Garantitiden är ett år.

Om ny sömnapnéskena planeras fyra till fem år efter utlämnandet ska ett läkarutlåtande, läkarremiss eller sömnutredning som styrker fortsatt medicinskt behov bifogas.

Detta omfattas inte – S9

 • Behandling av socialt störande snarkning utan konstaterad sömnapné.
 • Behandling av oönskade ortodontiska effekter på grund av apnéskenebehandling.
 • Ersättning för apnéskena vid fungerande behandling med CPAP.
 • Omgörning på grund av otillräcklig effekt eller framdragning av första skenan.
 • Ny apnéskena vid förlorade eller skadade skenor mer än en gång.
 • Utredning/omgörning vid allergisk reaktion mot material i skenan.

 

Ersättningsbelopp – S9

 • Allmäntandvård
  Åtgärder 107 + 311 + 2 x 103 + VS720
  Biblockskena debiteras separat med åtgärd VG912 = 1 250 kronor
 • Specialisttandvård
  Åtgärder 107S + 311S + 2 x 103S + VS720
  Biblockskena debiteras separat med åtgärd VS912 = 1 250 kronor
 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är tre år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes eller skena ersätts endast en gång.

Kom ihåg:

 • Förhandsbedömning ska alltid göras vid S-tandvård om inget annat anges under respektive sjukdomsgrupp. Behandlingen förutsätts utföras inom ett år. Undantag för S1 och S2 där tiden kan utsträckas.
 • Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan. Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav. 
  ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Läs alltid sidorna Förhandsbedömning – eFHB och Ersättning – Faktureraportalen

Fakturera inom sex månader

 • Utförd vård ska faktureras Enhet Tandvård omgående, dock senast sex månader efter behandlingsdag.
 • Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.
 • Journalkopior kan begäras in.

 

Senast uppdaterad: 2020-01-31 16:44