S9 Allvarlig sömnapné

Här avses ofrivilliga andningsuppehåll under sömn som påverkar allmäntillståndet. Utredning med sömnregistrering och behandlingsplanering ska genomföras av läkare med sömnmedicinsk kompetens inom exempelvis lungmedicin eller öron-, näs- och halssjukdomar. Den behandlande tandläkaren ska ha goda kunskaper i behandling av sömnapné.

Behandlingens mål är att med sömnapnéskena behandla ofrivilliga andningsuppehåll där risk för påverkan av allmäntillståndet föreligger.

Att tänka på före behandling:

 • All behandling ska förhandsbedömas. Vården ska utföras inom ett år från beslut.
 • Patienten ska vara fullständigt undersökt och tandbehandlingen ska vara avslutad.
 • Remiss från specialistläkare med sömnmedicinsk kompetens ska finnas.
 • Remissen ska beskriva att övriga symtom med troligt samband till sömnapnén föreligger, såsom väldokumenterad dagtidströtthet, hjärt- kärlsjukdomar som påverkas samt motivering till valet av apnéskena som behandling. Välbehandlat högt blodtryck räknas inte som hjärt- kärlsjukdom.
 • Aktuell sömnregistrering, somnografi ska bifogas.
 • Sömnregistrering ska vara aktuell och visa sömnrelaterad störning i andningen enligt följande riktlinjer:
  A. Ingen samtidig kardiovaskulär sjuklighet, diabetes typ II eller verifierad metabol sjukdom.
  AHI > = 15 och ESS >= 10 eller ODI > 10 och ESS >= 10

  B. Samtidig väldokumenterad kardiovaskulär sjuklighet, diabetes typ II eller verifierad metabol sjukdom.
  AHI >= 5 och ESS >=8 eller ODI >= 5 och ESS >=8
  Dagtidströtthet kan dokumenteras med ESS eller på annat sätt.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S9

 • remiss
 • aktuell sömnregistrering.

eFHB – förhandsbedömning

Denna vård ersätts – S9

 • sömnapnéskena, monoblock eller duoblock
 • förnyelse av utsliten skena om det är medicinskt indicerat
 • garantitiden är ett år.

Om ny sömnapnéskena planeras fyra till fem år efter utlämnandet ska ett läkarutlåtande, läkarremiss eller sömnutredning som styrker fortsatt medicinskt behov bifogas.

Detta omfattas inte – S9

 • behandling av socialt störande snarkning utan konstaterad sömnapné
 • behandling av oönskade ortodontiska effekter på grund av apnéskenebehandling
 • ersättning för apnéskena vid fungerande behandling med CPAP
 • omgörning på grund av otillräcklig effekt eller framdragning av första skenan
 • ny apnéskena vid förlorade eller skadade skenor mer än en gång
 • utredning/omgörning vid allergisk reaktion mot material i skenan.

 

Ersättningsbelopp – S9

 • Allmäntandvård
  Åtgärder 107 + 311 + 2 x 103 + VS720
  Biblockskena debiteras separat med åtgärd VG912 = 1 250 kronor
 • Specialisttandvård
  Åtgärder 107S + 311S + 2 x 103S + VS720
  Biblockskena debiteras separat med åtgärd VS912 = 1 250 kronor

Att tänka på inför behandling och fakturering vid N- och S-tandvård:

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är två år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för mobil hemtandvård M3 är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd.

I övgrigt

Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
Ersättning & Regler för Särskilt tandvårdsstöd

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22