S9 Allvarlig sömnapné

Här avses ofrivilliga andningsuppehåll under sömn som påverkar allmäntillståndet. Utredning med sömnregistrering och behandlingsplanering ska genomföras av läkare med sömnmedicinsk kompetens inom exempelvis lungmedicin eller öron-, näs- och halssjukdomar. Den behandlande tandläkaren ska ha goda kunskaper i behandling av sömnapné.

Behandlingens mål är att med sömnapnéskena behandla ofrivilliga andningsuppehåll där risk för påverkan av allmäntillståndet föreligger.

Att tänka på före behandling:

 • All behandling ska förhandsbedömas. Vården ska utföras inom ett år från beslut.
 • Patienten ska vara fullständigt undersökt och tandbehandlingen ska vara avslutad.
 • Remiss från specialistläkare med sömnmedicinsk kompetens ska finnas.
 • Remissen ska beskriva att övriga symtom med troligt samband till sömnapnén föreligger, såsom väldokumenterad dagtidströtthet, hjärt- kärlsjukdomar som påverkas samt motivering till valet av apnéskena som behandling. Välbehandlat högt blodtryck räknas inte som hjärt- kärlsjukdom.
 • Aktuell sömnregistrering, somnografi ska bifogas.
 • Sömnregistrering ska vara aktuell och visa sömnrelaterad störning i andningen enligt följande riktlinjer:
  A. Ingen samtidig kardiovaskulär sjuklighet, diabetes typ II eller verifierad metabol sjukdom.
  AHI > = 15 och ESS >= 10 eller ODI > 10 och ESS >= 10

  B. Samtidig väldokumenterad kardiovaskulär sjuklighet, diabetes typ II eller verifierad metabol sjukdom.
  AHI >= 5 och ESS >=8 eller ODI >= 5 och ESS >=8
  Dagtidströtthet kan dokumenteras med ESS eller på annat sätt.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S9

 • remiss
 • aktuell sömnregistrering.

eFHB – förhandsbedömning

Denna vård ersätts – S9

 • sömnapnéskena, monoblock eller duoblock
 • förnyelse av utsliten skena om det är medicinskt indicerat
 • garantitiden är ett år.

Om ny sömnapnéskena planeras fyra till fem år efter utlämnandet ska ett läkarutlåtande, läkarremiss eller sömnutredning som styrker fortsatt medicinskt behov bifogas.

Detta omfattas inte – S9

 • behandling av socialt störande snarkning utan konstaterad sömnapné
 • behandling av oönskade ortodontiska effekter på grund av apnéskenebehandling
 • ersättning för apnéskena vid fungerande behandling med CPAP
 • omgörning på grund av otillräcklig effekt eller framdragning av första skenan
 • ny apnéskena vid förlorade eller skadade skenor mer än en gång
 • utredning/omgörning vid allergisk reaktion mot material i skenan.

 

Ersättningsbelopp – S9

 • Allmäntandvård
  Åtgärder 107 + 311 + 2 x 103 + VS720
  Biblockskena debiteras separat med åtgärd VG912 = 1 250 kronor
 • Specialisttandvård
  Åtgärder 107S + 311S + 2 x 103S + VS720
  Biblockskena debiteras separat med åtgärd VS912 = 1 250 kronor

Att tänka på inför behandling och fakturering vid N- och S-tandvård:

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är två år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för mobil hemtandvård M3 är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd.

I övgrigt

Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
Ersättning & Regler för Särskilt tandvårdsstöd

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.