Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

S9 Sömnapné, allvarlig

Här avses ofrivilliga andningsuppehåll under sömn som påverkar allmäntillståndet. Utredning med sömnregistrering och behandlingsplanering ska genomföras av läkare med sömnmedicinsk kompetens inom exempelvis lungmedicin eller öron-, näs- och halssjukdomar. Tandläkaren ska ha goda kunskaper i behandling av sömnapné.

Behandlingens mål

Att med sömnapnéskena behandla ofrivilliga andningsuppehåll där risk för påverkan av allmäntillståndet finns.

Att tänka på före S9-behandling:

 • All behandling ska förhandsbedömas. Vården ska utföras inom ett år från beslut.
 • Patienten ska vara fullständigt undersökt och tandbehandlingen ska vara avslutad.
 • Remiss från specialistläkare med sömnmedicinsk kompetens ska finnas.
 • Remissen ska beskriva att övriga symtom med troligt samband till sömnapnén föreligger, såsom väldokumenterad dagtidströtthet, hjärt- kärlsjukdomar som påverkas samt motivering till valet av apnéskena som behandling. Välbehandlat högt blodtryck räknas inte som hjärt- kärlsjukdom.
 • Aktuell sömnregistrering, somnografi ska bifogas.
 • Om ny sömnapnéskena planeras fyra till fem år efter utlämnandet ska ett läkarutlåtande, läkarremiss eller sömnutredning som styrker fortsatt medicinskt behov bifogas.
 • Sömnregistrering ska vara aktuell och visa sömnrelaterad störning i andningen enligt följande riktlinjer:
  A. Ingen samtidig kardiovaskulär sjuklighet, diabetes typ II eller verifierad metabol sjukdom.
  AHI > = 15 och ESS >= 10 eller ODI > 10 och ESS >= 10

  B. Samtidig väldokumenterad kardiovaskulär sjuklighet, diabetes typ II eller verifierad metabol sjukdom.
  AHI >= 5 och ESS >=8 eller ODI >= 5 och ESS >=8
  Dagtidströtthet kan dokumenteras med ESS eller på annat sätt.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte personer som fyllt 85 år.

Detta ska bifogas eFHB – S9

 • Remiss.
 • Aktuell sömnregistrering.

Läs alltid sidan Förhandsbedömning – eFHB

Senast uppdaterad: 2017-03-23 18:20