S5 Förändring i munslemhinna

S5 Förändring i munslemhinna på grund av sjukdom, medicinering eller nedsatt immunförsvar

Förändringarna kan orsakas av sjukdomstillstånd eller behandlingar av

 • vissa allvarliga blodsjukdomar
 • immunologiska sjukdomar
 • symtomgivande HIV-infektion
 • tumörer med cytostatika
 • slemhinneförändring inducerad av läkemedel.

Behandlingens mål är att

 • avlägsna infektioner i munslemhinnan så att dessa inte försämrar resultatet av den medicinska behandlingen
 • minska risken för komplikationer i munhålan till följd av den medicinska behandlingen.

Vårdgaranti för S2, S4-8 och oralkirurgi

Att tänka på före behandling:

 • Remiss till tandläkare från läkare för undersökning, utredning och eventuell behandling i samband med den medicinska behandlingen ska finnas.
 • Specialist- eller sjukhustandvård ska förhandsbedömas då vården väntas överstiga 20 000 kronor.
 • Fotodokumentation krävs.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S5

 • remiss
 • fotodokumentation.

eFHB – förhandsbedömning

Denna vård ersätts – S5

 • endast behandling av slemhinnan
  - undersökning/utredning
  - eventuell förebyggande vård
  - biopsi eller odling
  - kontroll av behandlingsresultat.

 

Att tänka på inför behandling och fakturering vid N- och S-tandvård:

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är två år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för mobil hemtandvård M3 är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd.

I övgrigt

Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
Ersättning & Regler för Särskilt tandvårdsstöd

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22