S5 Förändring i munslemhinna

S5 Förändring i munslemhinna på grund av sjukdom, medicinering eller nedsatt immunförsvar

Förändringarna kan orsakas av sjukdomstillstånd eller behandlingar av

 • vissa allvarliga blodsjukdomar
 • immunologiska sjukdomar
 • symtomgivande HIV-infektion
 • tumörer med cytostatika
 • slemhinneförändring inducerad av läkemedel.

Behandlingens mål är att

 • avlägsna infektioner i munslemhinnan så att dessa inte försämrar resultatet av den medicinska behandlingen
 • minska risken för komplikationer i munhålan till följd av den medicinska behandlingen.

Vårdgaranti för S2, S4-8 och oralkirurgi

Att tänka på före behandling:

 • Remiss till tandläkare från läkare för undersökning, utredning och eventuell behandling i samband med den medicinska behandlingen ska finnas.
 • Specialist- eller sjukhustandvård ska förhandsbedömas då vården väntas överstiga 20 000 kronor.
 • Fotodokumentation krävs.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S5

 • remiss
 • fotodokumentation.

eFHB – förhandsbedömning

Denna vård ersätts – S5

 • endast behandling av slemhinnan
  - undersökning/utredning
  - eventuell förebyggande vård
  - biopsi eller odling
  - kontroll av behandlingsresultat.

 

Att tänka på inför behandling och fakturering vid N- och S-tandvård:

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är två år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för mobil hemtandvård M3 är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd.

I övgrigt

Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
Ersättning & Regler för Särskilt tandvårdsstöd

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.