S5 Förändring i munslemhinna på grund av sjukdom, medicinering eller nedsatt immunförsvar

Fördjupad information om varje S-grupp finns här:

Regler för särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland 2021 (.pdf)

Förändringarna kan orsakas av sjukdomstillstånd eller behandlingar av:

  • Vissa allvarliga blodsjukdomar.
  • Immunologiska sjukdomar.
  • Symtomgivande HIV-infektion.
  • Tumörer med cytostatika.
  • Slemhinneförändring inducerad av läkemedel.
  • Slemhinneförändring med misstanke om malignitet.

Behandlingens mål

  • Avlägsna infektioner i munslemhinnan så att dessa inte försämrar resultatet av den medicinska behandlingen.
  • Minska risken för komplikationer i munhålan till följd av den medicinska behandlingen.

Vårdgaranti för S2, S4-8 och oralkirurgi