Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

S5 Förändring i munslemhinna på grund av sjukdom, medicinering eller nedsatt immunförsvar

Förändringarna kan orsakas av sjukdomstillstånd eller behandlingar av:

 • Vissa allvarliga blodsjukdomar.
 • Immunologiska sjukdomar.
 • Symtomgivande HIV-infektion.
 • Tumörer med cytostatika.
 • Slemhinneförändring inducerad av läkemedel.
 • Slemhinneförändring med misstanke om malignitet.

Behandlingens mål

 • Avlägsna infektioner i munslemhinnan så att dessa inte försämrar resultatet av den medicinska behandlingen.
 • Minska risken för komplikationer i munhålan till följd av den medicinska behandlingen.

Vårdgaranti för S2, S4-8 och oralkirurgi

Att tänka på före S5-behandling:

Läs först sidan Att tänka på före NFS-behandling

 • Remiss från läkare eller tandläkare för undersökning, utredning och eventuell behandling i samband med den medicinska behandlingen ska finnas.
 • Allmäntandvård ska alltid förhandsbedömas.
 • Specialisttandvård ska förhandsbedömas då vården väntas överstiga 25 000 kronor.
 • Fotodokumentation krävs.
 • Den odontologiska vården förutsätts ske under den tid som den medicinska behandlingen pågår.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S5

 • Remiss.
 • Fotodokumentation.

Läs alltid sidan Förhandsbedömning – eFHB

Denna vård ersätts – S5

 • Endast behandling av slemhinnan
  - undersökning/utredning
  - eventuell förebyggande vård
  - biopsi eller odling
  - kontroll av behandlingsresultat.
 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är tre år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes eller skena ersätts endast en gång.

Kom ihåg:

 • Förhandsbedömning ska alltid göras vid S-tandvård om inget annat anges under respektive sjukdomsgrupp. Behandlingen förutsätts utföras inom ett år. Undantag för S1 och S2 där tiden kan utsträckas.
 • Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan. Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav. 
  ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Läs alltid sidorna Förhandsbedömning – eFHB och Ersättning – Faktureraportalen

Fakturera inom sex månader

 • Utförd vård ska faktureras Enhet Tandvård omgående, dock senast sex månader efter behandlingsdag.
 • Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.
 • Journalkopior kan begäras in.

 

Senast uppdaterad: 2020-01-31 16:36