S1 Medfödd missbildning i käkområde eller ansikte med handikappande avvikelse av ej ringa omfattning

Fördjupad information om varje S-grupp finns här:

Regler för särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland 2021 (.pdf)

Medfödda missbildningar kan vara:

 • Läpp, käk och gomdefekter
 • Käkanomalier
 • Maxillär och mandibulär prognati
 • Maxillär och mandibulär retrognati
 • Hemifacial atrofi
 • Unilateral hyperplasi av condylen
 • Tandanomalier
 • Omfattande fluoros
 • Amelogenesis imperfekta
 • Dentinogenesis imperfekta
 • Hereditär hypofosfatemi
 • Tandanomalier vid dysostosis cleidocranialis
 • Aplasi 

Behandlingens mål

Återställa godtagbar funktion och i vissa fall utseende. Estetisk vård kan godkännas om störningen är grav.