Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

S1 Medfödd missbildning i käkområde eller ansikte med handikappande avvikelse av ej ringa omfattning

Medfödda missbildningar kan vara:

 • Läpp, käk och gomdefekter
 • Käkanomalier
 • Maxillär och mandibulär prognati
 • Maxillär och mandibulär retrognati
 • Hemifacial atrofi
 • Unilateral hyperplasi av condylen
 • Tandanomalier
 • Omfattande fluoros
 • Amelogenesis imperfekta
 • Dentinogenesis imperfekta
 • Hereditär hypofosfatemi
 • Tandanomalier vid dysostosis cleidocranialis
 • Aplasi 

Behandlingens mål

Återställa godtagbar funktion och i vissa fall utseende. Estetisk vård kan godkännas om störningen är grav.

Att tänka på före S1-behandling:

 • All behandling ska förhandsbedömas.
 • Förhandsbedömning ska innehålla fullständigt terapi- och kostnadsförslag från alla inblandade discipliner.
 • Behandling ska ges av specialisttandläkare eller av allmäntandläkare i samarbete med specialisttandläkare.
 • Endast habilitering/rehabilitering som har direkt samband med diagnosen omfattas.
 • Behandlingsplan ska visa inom vilken behandlingstid vården ska utföras.
 • Behandlingen förutsätts utföras inom ett år. Vid behov kan behandlingstiden förlängas.
 • Patientavgift betalas vid varje besök. Gäller inte personer som fyllt 85 år.

Ersättning vid standardutredning inom specialisttandvården inför behandling
Åtgärderna 108S, 124S, 125S, 141S

Detta ska bifogas eFHB – S1

 • Adekvata röntgenbilder, exempelvis helstatus, profilröntgen och OPG.
 • Studiemodeller vid käkanomalier, prognati, rertrognati, tandanomalier, aplasier.
 • Kefalometrisk analys vid ortodonti.
 • Kliniska foton.

Amelogenesis imperfecta, fluoros och dentinogenesis imperfecta ska verifieras med intyg från specialisttandläkare i pedodonti.

Läs alltid sidan Förhandsbedömning – eFHB

Senast uppdaterad: 2017-03-20 21:29