Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

S1 Medfödd missbildning i käkområde eller ansikte med handikappande avvikelse av ej ringa omfattning

Medfödda missbildningar kan vara:

 • Läpp, käk och gomdefekter
 • Käkanomalier
 • Maxillär och mandibulär prognati
 • Maxillär och mandibulär retrognati
 • Hemifacial atrofi
 • Unilateral hyperplasi av condylen
 • Tandanomalier
 • Omfattande fluoros
 • Amelogenesis imperfekta
 • Dentinogenesis imperfekta
 • Hereditär hypofosfatemi
 • Tandanomalier vid dysostosis cleidocranialis
 • Aplasi 

Behandlingens mål

Återställa godtagbar funktion och i vissa fall utseende. Estetisk vård kan godkännas om störningen är grav.

Att tänka på före S1-behandling:

 • All behandling ska förhandsbedömas.
 • Förhandsbedömning ska innehålla fullständigt terapi- och kostnadsförslag från alla inblandade discipliner.
 • Behandling ska ges av specialisttandläkare eller av allmäntandläkare i samarbete med specialisttandläkare.
 • Endast habilitering/rehabilitering som har direkt samband med diagnosen omfattas.
 • Behandlingsplan ska visa inom vilken behandlingstid vården ska utföras.
 • Behandlingen förutsätts utföras inom ett år. Vid behov kan behandlingstiden förlängas.
 • Patientavgift betalas vid varje besök. Gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning vid standardutredning inom specialisttandvården inför behandling
Åtgärderna 108S, 124S, 125S, 141S

Detta ska bifogas eFHB – S1

 • Adekvata röntgenbilder, exempelvis helstatus, profilröntgen och OPG.
 • Studiemodeller vid käkanomalier, prognati, rertrognati, tandanomalier, aplasier.
 • Kefalometrisk analys vid ortodonti.
 • Kliniska foton.

Amelogenesis imperfecta, fluoros och dentinogenesis imperfecta ska verifieras med intyg från specialisttandläkare i pedodonti.

Läs alltid sidan Förhandsbedömning – eFHB

Senast uppdaterad: 2020-11-19 13:08