S12 Byte av tandfyllning – led i medicinsk rehabilitering vid långvariga sjukdomssymtom

Fördjupad information om varje S-grupp finns här:

Regler för särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland 2021 (.pdf)

Med tandfyllningar avses amalgam-, komposit-, glasjonomerfyllningar samt kron- och broarbeten utförda i olika typer av gjutbara legeringar. Observera att endast ett av dessa material kan bytas under samma behandlingsperiod och med samma läkarintyg som grund.

Behandlingens mål

Behandla långvariga sjukdomssymptom av oklar genes genom byte av tandvårdsmaterial.

Långvariga symtom innebär olika typer av sjukdomssymtom under flera år.