Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

S12 Byte av tandfyllning – led i medicinsk rehabilitering vid långvariga sjukdomssymtom

Med tandfyllningar avses amalgam-, komposit-, glasjonomerfyllningar samt kron- och broarbeten utförda i olika typer av gjutbara legeringar. Observera att endast ett av dessa material kan bytas under samma behandlingsperiod och med samma läkarintyg som grund.

Behandlingens mål

Behandla långvariga sjukdomssymptom av oklar genes genom byte av tandvårdsmaterial.

Långvariga symtom innebär olika typer av sjukdomssymtom under flera år.

Läs rutan nedan Arbetsgången inför ansökan.

Att tänka på före S12-behandling:

 • All behandling ska förhandsbedömas och utföras inom ett år från beslut.
 • Tandläkaren ska göra en grundlig undersökning där odontologiska orsaker till patientens besvär utesluts.
 • Utredning, som ligger till grund för behandlingsplanen, ska vara så utförlig att de flesta andra faktorer som kan förknippas med sjukdomstillståndet har uteslutits eller åtgärdats innan utbyte av tandfyllningar eller protesmaterial kan bli aktuellt.
 • Utrednings- och behandlingsplanen upprättas i samarbete mellan ansvarig läkare och den tandläkare som ska utföra behandlingen.
  - Läkaren som gör utrednings- och behandlingsplanen ska vara någon läkare med specialistkompetens som utreder eller behandlar något eller några av patientens symtom.
  - För patienter med psykiatrisk diagnos görs även en bedömning av läkare med specialistkompetens i vuxenpsykiatri. Läkaren ska intyga att patientens symtom med stor sannolikhet kommer att förbättras genom fyllningsbyte.
  - Undersökningar gjorda av tandläkare och läkare i andra landstingsområden kan inte utgöra underlag för behandlingen.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte personer som fyllt 85 år.

Detta ska bifogas eFHB – S12

 • Utredningsplan redovisad av remitterande läkare.
 • Adekvata röntgenbilder.
 • Fotodokumentation.

Läs alltid sidan Förhandsbedömning – eFHB

Senast uppdaterad: 2017-03-23 22:52