Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

S4 Infektionssanering inför operation eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav

Här avses behandling av patienter där planerad medicinsk behandling kräver infektionsfrihet.

Ersättning ges inför:

 • Hjärtklaffskirurgi.
 • Organtransplantation.
 • Maligna blodsjukdomar.
 • Autolog stamcellstransplantation vid andra fall än maligna blodsjukdomar.
 • Intravenösa bisfosfonater och andra intravenösa antiresorptiva läkemedel i hög dos.
 • Behandling av kroniska leukemier.

Behandlingens mål:

 • Avlägsna infektioner i munhålan så att dessa inte försämrar resultatet av den medicinska behandlingen.
 • Minska risken för komplikationer i munhålan till följd av den medicinska behandlingen.

Vårdgaranti för S2, S4-8 och oralkirurgi

Att tänka på före S4-behandling:

Läs först sidan Att tänka på före NFS-behandling

 • Läkarremiss – inte äldre än ett år – ska finnas angående infektionsfrihet inför den medicinska behandlingen.
 • Allmäntandvård ska alltid förhandsbedömas.
 • Specialisttandvård ska förhandsbedömas då vården väntas överstiga 25 000 kronor.
 • Den odontologiska vården förutsätts ske under den tid som den medicinska behandlingen pågår.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S4

 • Remiss.
 • Adekvat röntgen som helstatus eller OPG.

Läs alltid sidan Förhandsbedömning – eFHB

Denna vård ersätts – S4

 • Undersökning utförd av tandläkare.
 • Sanering av infektionsfoci såsom extraktion, rotbehandling, parodontal behandling och behandling av semiretinerade tänder.
 • Kariessanering av pulpanära kaviteter nklusive långtidstemporära fyllningar.
 • Avtagbar temporär ersättning då tandlucka uppstått vid sanering i fronten.
 • Förebyggande vård upp till 12 månader efter utförd infektionssanering.
 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är tre år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes eller skena ersätts endast en gång.

Kom ihåg:

 • Förhandsbedömning ska alltid göras vid S-tandvård om inget annat anges under respektive sjukdomsgrupp. Behandlingen förutsätts utföras inom ett år. Undantag för S1 och S2 där tiden kan utsträckas.
 • Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan. Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav. 
  ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Läs alltid sidorna Förhandsbedömning – eFHB och Ersättning – Faktureraportalen

Fakturera inom sex månader

 • Utförd vård ska faktureras Enhet Tandvård omgående, dock senast sex månader efter behandlingsdag.
 • Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.
 • Journalkopior kan begäras in.

 

Senast uppdaterad: 2020-01-31 16:33