S4 Infektionssanering inför operation eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav

Fördjupad information om varje S-grupp finns här:

Regler för särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland 2021 (.pdf)

Här avses behandling av patienter där planerad medicinsk behandling kräver infektionsfrihet.

Ersättning ges inför:

  • Hjärtklaffskirurgi
  • Organtransplantation
  • Maligna blodsjukdomar
  • Autolog stamcellstransplantation vid andra fall än maligna blodsjukdomar
  • Intravenösa bisfosfonater och andra intravenösa antiresorptiva läkemedel i hög dos
  • Behandling av kroniska leukemier

Behandlingens mål:

  • Avlägsna infektioner i munhålan så att dessa inte försämrar resultatet av den medicinska behandlingen.
  • Minska risken för komplikationer i munhålan till följd av den medicinska behandlingen.

Vårdgaranti för S2, S4-8 och oralkirurgi