Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

S7 Infektionssanering i samband med strålbehandling mot huvud- och halsregionen

Här avses behandling för att hålla patienten infektionsfri inför och under strålning inom huvud- och halsregionen.

Behandlingens mål

 • Avlägsna infektioner i munhålan så att dessa inte försämrar resultatet av den medicinska behandlingen.
 • Minska risken för komplikationer i munhålan till följd av den medicinska behandlingen.

Vårdgaranti för S2, S4-8 och oralkirurgi

Att tänka på före S7-behandling:

Läs först sidan Att tänka på före NFS-behandling

 • Läkarremiss – inte äldre än ett år – ska finnas angående infektionsfrihet inför den medicinska behandlingen.
 • Allmäntandvård ska alltid förhandsbedömas.
 • Specialisttandvård ska förhandsbedömas då vården väntas överstiga 25 000 kronor.
 • Den odontologiska vården förutsätts ske under samma tid som den medicinska behandlingen pågår.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S7

 • Remiss.
 • Adekvat röntgen som helstatus eller OPG.

Läs alltid sidan Förhandsbedömning – eFHB

Denna vård ersätts – S7

 • Undersökning utförd av tandläkare.
 • Sanering av infektionsfoci såsom extraktion, rotbehandling, parodontal behandling och behandling av semiretinerade tänder.
 • Kariessanering av djupa kaviteter inklusive långtidstemporära fyllningar.
 • Förebyggande vård upp till 12 månader efter utföd infektionssanering.
 • Temporär avtagbar ersättning då tandlucka uppstått vid sanering i fronten.
 • Permanent fyllning kan ersättas där strålbehandling kan förväntas orsaka betydande muntorrhet. Motivation krävs.

Att tänka på inför behandling och fakturering vid N- och S-tandvård:

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är två år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes eller skena ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för mobil hemtandvård M3 är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd.

I övrigt

Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
Ersättning & Regler för Särskilt tandvårdsstöd

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Senast uppdaterad: 2020-01-31 16:39