S7 Infektionssanering i samband med strålbehandling mot huvud- och halsregionen

Fördjupad information om varje S-grupp finns här:

Regler för särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland 2021 (.pdf)

Här avses behandling för att hålla patienten infektionsfri inför och under strålning inom huvud- och halsregionen.

Behandlingens mål

  • Avlägsna infektioner i munhålan så att dessa inte försämrar resultatet av den medicinska behandlingen.
  • Minska risken för komplikationer i munhålan till följd av den medicinska behandlingen.

Vårdgaranti för S2, S4-8 och oralkirurgi