S3 Epilepsi

S3 Epilepsi som orsakat tandskada i samband med anfall

Här avses behandling av skador som uppkommit vid fall eller på grund av kraftiga sammanbitningar i samband med epileptiskt anfall.

Behandlingens mål är att återställa funktion och utseende.

Att tänka på före behandling:

 • All behandling samt undersökningskostnad ska förhandsbedömas och slutföras inom ett år från beslutet.
 • Läkarintyg ska bekräfta diagnosen.
 • Samband mellan uppkommen tandskada och anfall ska styrkas med daganteckning eller annat dokument.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S3

 • läkarintyg
 • daganteckning/ dokument som verifierar samband mellan anfall och tandskada
 • röntgen och/eller fotodokumentation.

eFHB – förhandsbedömning

Denna vård ersätts – S3

 • undersökning
 • lagningar
 • avtagbar och fast protetik beroende på skadans omfattning
 • tandskydd i förebyggande syfte
 • traumakontroll upp till 12 månader.

Att tänka på inför behandling och fakturering vid N- och S-tandvård:

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är två år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för mobil hemtandvård M3 är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd.

I övgrigt

Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
Ersättning & Regler för Särskilt tandvårdsstöd

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Ingen eller begränsad ersättning vid N- och S-tandvård

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22