S3 Epilepsi som orsakat tandskada i samband med anfall

Fördjupad information om varje S-grupp finns här:

Regler för särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland 2021 (.pdf)

Här avses behandling av skador som uppkommit vid fall eller på grund av kraftiga sammanbitningar i samband med epileptiskt anfall.

Behandlingens mål

Återställa funktion och utseende.