Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

S3 Epilepsi som orsakat tandskada i samband med anfall

Här avses behandling av skador som uppkommit vid fall eller på grund av kraftiga sammanbitningar i samband med epileptiskt anfall.

Behandlingens mål

Återställa funktion och utseende.

Att tänka på före S3-behandling:

Läs först sidan Att tänka på före NFS-behandling

 • All behandling samt undersökning  ska förhandsbedömas och slutföras inom ett år från beslutet.
 • Läkarintyg ska bekräfta patientens epilepsidiagnos.
 • Samband mellan uppkommen tandskada och anfall ska styrkas med daganteckning eller annat dokument.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S3

 • Läkarintyg som verifierar patientens epilepsidiagnos.
 • Daganteckning eller annat dokument som verifierar samband mellan anfall och tandskada.
 • Adekvat röntgen och fotodokumentation.

Läs alltid sidan Förhandsbedömning – eFHB

Denna vård ersätts – S3

 • Undersökning.
 • Lagningar.
 • Avtagbar och fast protetik beroende på skadans omfattning.
 • Tandskydd i förebyggande syfte.
 • Traumakontroll upp till 12 månader.
 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är tre år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes eller skena ersätts endast en gång.

Kom ihåg:

 • Förhandsbedömning ska alltid göras vid S-tandvård om inget annat anges under respektive sjukdomsgrupp. Behandlingen förutsätts utföras inom ett år. Undantag för S1 och S2 där tiden kan utsträckas.
 • Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan. Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav. 
  ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Läs alltid sidorna Förhandsbedömning – eFHB och Ersättning – Faktureraportalen

Fakturera inom sex månader

 • Utförd vård ska faktureras Enhet Tandvård omgående, dock senast sex månader efter behandlingsdag.
 • Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.
 • Journalkopior kan begäras in.

 

Senast uppdaterad: 2020-01-31 16:36