S11 Byte av tandfyllning – vid avvikande reaktion mot dentala material

Fördjupad information om varje S-grupp finns här:

Regler för särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland 2021 (.pdf)

Överkänslighet mot dentala material, som amalgam, komposit, guld och palladium, ger rätt till material/fyllningsbyte om lokala reaktioner i närliggande slemhinna förekommer.

Behandlingens mål

Genom utbyte av dentala material göra patientens slemhinna frisk.