Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

S11 Byte av tandfyllning – vid avvikande reaktion mot dentala material

Överkänslighet mot dentala material, som amalgam, komposit, guld och palladium, ger rätt till material/fyllningsbyte om lokala reaktioner i närliggande slemhinna förekommer.

Behandlingens mål

Genom utbyte av dentala material göra patientens slemhinna frisk.

Att tänka på före S11-behandling:

Läs först sidan Att tänka på före NFS-behandling

 • All tandvård ska förhandsbedömas. Vården ska slutföras inom ett år från beslut.
 • Fotodokumentation krävs.
 • Styrkt samband mellan avvikande reaktion, lichenförändring av ulcerös och/eller atrofisk natur eller allergi och det dentala materialet ska finnas.
 • Lichenförändring ska orsaka subjektiva besvär.
 • Allergiutredning ska göras av specialistkompetent läkare med behörighet i allergologi eller dermatologi. Verifierat samband ska dokumenteras.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S11

 • Dokumentation av genomförd oralmedicinsk utredning som ligger till grund för behandlingsplanen.
 • Fotodokumentation.
 • Adekvata röntgenbilder.
 • Allergiutredning i förekommande fall.

Läs alltid sidan Förhandsbedömning – eFHB

Denna vård ersätts – S11

 • Utredningskostnad.
 • PAD.
 • Byte av fyllning, krona eller protesmaterial som står i kontakt med slemhinneförändringen.

Endast felfria fyllningar eller konstruktioner utan karies ersätts.

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är tre år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes eller skena ersätts endast en gång.

Kom ihåg:

 • Förhandsbedömning ska alltid göras vid S-tandvård om inget annat anges under respektive sjukdomsgrupp. Behandlingen förutsätts utföras inom ett år. Undantag för S1 och S2 där tiden kan utsträckas.
 • Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan. Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav. 
  ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Läs alltid sidorna Förhandsbedömning – eFHB och Ersättning – Faktureraportalen

Fakturera inom sex månader

 • Utförd vård ska faktureras Enhet Tandvård omgående, dock senast sex månader efter behandlingsdag.
 • Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.
 • Journalkopior kan begäras in.

 

Senast uppdaterad: 2020-01-31 16:59