S11 Byte av tandfyllning vid avvikande ...

S11 Byte av tandfyllning vid avvikande reaktion mot dentala material

Överkänslighet mot dentala material, som amalgam, komposit, guld och palladium, ger rätt till material/fyllningsbyte om lokala reaktioner i närliggande slemhinna förekommer. Fotodokumentation krävs.

Behandlingens mål är att genom utbyte av dentala material göra patientens slemhinna frisk.

Att tänka på före behandling:

 • All tandvård ska förhandsbedömas. Vården ska slutföras inom ett år från beslut.
 • Fotodokumentation krävs.
 • Styrkt samband mellan avvikande reaktion, lichenförändring av ulcerös och/eller atrofisk natur eller allergi och det dentala materialet ska finnas.
 • Lichenförändring ska orsaka subjektiva besvär.
 • Allergiutredning ska göras av specialistkompetent läkare med behörighet i allergologi eller dermatologi. Verifierat samband ska dokumenteras.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S11

 • dokumentation av genomförd oralmedicinsk utredning som ligger till grund för behandlingsplanen
 • fotodokumentation
 • adekvata röntgenbilder
 • allergiutredning i förekommande fall.

eFHB – förhandsbedömning

Denna vård ersätts – S11

 • utredningskostnad
 • PAD
 • utbyte av fyllning, krona eller protesmaterial som står i kontakt med slemhinneförändringen.

Endast felfria fyllningar eller konstruktioner utan karies ersätts.

Att tänka på inför behandling och fakturering vid N- och S-tandvård:

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är två år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för mobil hemtandvård M3 är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd.

I övgrigt

Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
Ersättning & Regler för Särskilt tandvårdsstöd

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Ingen eller begränsad ersättning vid N- och S-tandvård

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22