S21 Hjälpmedel

Fördjupad information om varje S-grupp finns här:

Regler för särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland 2021 (.pdf)

Tandvårdsstödet omfattar nödvändiga och specialanpassade hjälpmedel av central betydelse för att patienten ska kunna minska sina orofaciala symtom samt själv ska kunna sköta sin dagliga munhygien och därigenom öka sin livskvalitet. Den individuella anpassningen innebär att hjälpmedlet måste konstrueras särskilt eller byggas om för att passa enskilda behov med anledning av sjukdomen eller funktionsnedsättningen.

Orofaciala symtom kan vara svårigheter att tala, äta och svälja eller nedsatt salivkontroll.

Behandlingens mål

Att med hjälpmedel minska orofaciala symptom samt möjliggöra daglig munhygien och därigenom ge ökad livskvalitet.