Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

S21 Hjälpmedel

Tandvårdsstödet omfattar nödvändiga och specialanpassade hjälpmedel av central betydelse för att patienten ska kunna minska sina orofaciala symtom samt själv ska kunna sköta sin dagliga munhygien och därigenom öka sin livskvalitet. Den individuella anpassningen innebär att hjälpmedlet måste konstrueras särskilt eller byggas om för att passa enskilda behov med anledning av sjukdomen eller funktionsnedsättningen.

Orofaciala symtom kan vara svårigheter att tala, äta och svälja eller nedsatt salivkontroll.

Behandlingens mål

Att med hjälpmedel minska orofaciala symptom samt möjliggöra daglig munhygien och därigenom ge ökad livskvalitet.

Att tänka på före S21-behandling:

Läs först sidan Att tänka på före NFS-behandling

 • All vård ska förhandsbedömas.
 • Utprovning och anpassning av hjälpmedel ska slutföras inom ett år efter beslut.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S21

 • Remiss.
 • Terapiplan.

Läs alltid sidan Förhandsbedömning – eFHB

Denna vård ersätts – S21

 • Utredning och behandling av oralmotorisk funktionsnedsättning samt utprovning av orofaciala tränings- och stimuleringshjälpmedel.
 • Hjälpmedel till patient med stora svårigheter att själv utföra munhygien på grund av funktionsnedsättningar i armar, händer, ansikte, munhåla.
 • Tid för utprovning, instruktion och uppföljning av hjälpmedel enligt ovan.
 • Tid för kommunikation med annan vårdpersonal som arbetsterapeut och sjukgymnast.
 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är tre år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes eller skena ersätts endast en gång.

Kom ihåg:

 • Förhandsbedömning ska alltid göras vid S-tandvård om inget annat anges under respektive sjukdomsgrupp. Behandlingen förutsätts utföras inom ett år. Undantag för S1 och S2 där tiden kan utsträckas.
 • Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan. Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav. 
  ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Läs alltid sidorna Förhandsbedömning – eFHB och Ersättning – Faktureraportalen

Fakturera inom sex månader

 • Utförd vård ska faktureras Enhet Tandvård omgående, dock senast sex månader efter behandlingsdag.
 • Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.
 • Journalkopior kan begäras in.

 

Senast uppdaterad: 2020-02-10 19:02