S8 Utredning av långvarig och svår smärta (orofaciala smärtsyndrom)

S8 Utredning av långvarig och svår smärta i ansikts- eller käkregion som inte beror på enstaka tand eller tandgrupp (orofaciala smärtsyndrom)

Här avses långvariga, minst 6 månader, svåra smärtor i ansikts- och käkregionen som inte är att hänföra till enstaka tand eller tandgrupp.

Behandlingens mål är att utreda långvarig smärta, där diagnos inte finns, tillsammans med läkare.

Vårdgaranti för S2, S4-8 och oralkirurgi

Att tänka på före behandling:

 • Remiss kan komma från medicinsk smärtklinik, neurologklinik, medicinsk smärtspecialist eller motsvarande samt från tandläkare.
 • En grundläggande förutsättning är att såväl medicinsk som odontologisk personal medverkar i utredning och behandling.
 • Utredningen ska slutföras inom ett år efter beslut.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S8

 • remiss
 • utredningsplan.

eFHB – förhandsbedömning

Denna vård ersätts – S8

 • bettfysiologisk utredning
 • bettskena och övriga bettfysiologiska behandlingsmoment som diagnostiska verktyg
 • rörelseträning, intraartikulär/muskulär injektion i utredande syfte.

Att tänka på inför behandling och fakturering vid N- och S-tandvård:

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är två år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för mobil hemtandvård M3 är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd.

I övgrigt

Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
Ersättning & Regler för Särskilt tandvårdsstöd

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.