S8 Utredning av långvarig och svår smärta (orofaciala smärtsyndrom)

S8 Utredning av långvarig och svår smärta i ansikts- eller käkregion som inte beror på enstaka tand eller tandgrupp (orofaciala smärtsyndrom)

Här avses långvariga, minst 6 månader, svåra smärtor i ansikts- och käkregionen som inte är att hänföra till enstaka tand eller tandgrupp.

Behandlingens mål är att utreda långvarig smärta, där diagnos inte finns, tillsammans med läkare.

Vårdgaranti för S2, S4-8 och oralkirurgi

Att tänka på före behandling:

 • Remiss kan komma från medicinsk smärtklinik, neurologklinik, medicinsk smärtspecialist eller motsvarande samt från tandläkare.
 • En grundläggande förutsättning är att såväl medicinsk som odontologisk personal medverkar i utredning och behandling.
 • Utredningen ska slutföras inom ett år efter beslut.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas eFHB – S8

 • remiss
 • utredningsplan.

eFHB – förhandsbedömning

Denna vård ersätts – S8

 • bettfysiologisk utredning
 • bettskena och övriga bettfysiologiska behandlingsmoment som diagnostiska verktyg
 • rörelseträning, intraartikulär/muskulär injektion i utredande syfte.

Att tänka på inför behandling och fakturering vid N- och S-tandvård:

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är två år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för mobil hemtandvård M3 är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd.

I övgrigt

Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
Ersättning & Regler för Särskilt tandvårdsstöd

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22