S6 Utredning av allvarlig infektion i munhåla som påverkar allmäntillstånd eller grundsjukdom

Fördjupad information om varje S-grupp finns här:

Regler för särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland 2021 (.pdf)

Här avses patienter med en allmänsjukdom som utreds eller behandlas av läkare och där remitterande läkare misstänker att en infektion i tänder och munhåla påverkar sjukdomsförloppet.

Behandlingens mål

Utreda odontologiskt samband med grundsjukdom.

Vårdgaranti för S2, S4-8 och oralkirurgi