Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

S10 Extrem tandvårdsrädsla – endast behandling av fobin

Den som är extremt tandvårdsrädd har under vissa förutsättningar rätt till tandvårdsstöd för fobibehandling med viss tillvänjande tandvård. Målet är att rehabilitera patienten från själva fobin under en behandlings-omgång, så att fortsatt tandbehandling kan ske enbart inom tandvården. 

Tandvårdsrädd är den som

 • trots ett stort objektivt behandlingsbehov under ett stort antal år har avhållit sig från tandbehandling, bortsett från kortvariga och akuta ingrepp
  eller
 • en eller flera gånger har fått tandvård under narkos på grund av sin tandvårdsrädsla
  och
 • vid utredning hos både tandläkare och legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut eller psykiater har bedömts lida av extrem tandvårdsrädsla.

Ett av de två första kriterierna ska vara uppfyllt samt det sista kriteriet.

Behandlingens mål

Att behandla tandvårdsrädsla.

Att tänka på före S10-behandling:

Läs först sidan Att tänka på före NFS-behandling

 • Intyg från psykiatriker, psykolog eller psykoterapeut om grav tandvårdsrädsla ska finnas.
 • Vårdgivaren ska ha erfarenhet av extremt tandvårdsrädda.
 • All behandling ska förhandsbedömas.
 • Skriftlig individuell behandlingsplan ska bifogas ansökan.
 • Behandlingen förutsätts utföras inom ett år.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård Se RMR Behandling av svår tandvårdsrädsla/fobi hos vuxna, samt läs om sjukhustandvård nedan.

Ersättning – Fakturaportalen

Detta ska bifogas e-FHB – S10

 • Intyg om tandvårdsrädsla.
 • Skriftlig behandlingsplan.

Läs alltid sidan Förhandsbedömning – eFHB

Sjukhustandvård enligt RMR om behandling av svår tandvårdsrädsla hos vuxna
Folktandvårdens specialisttandvårdskliniker tar emot patienter med extrem tandvårdsrädsla. Både privata och offentliga kliniker är välkomna att remittera sina patienter till sjukhustandvården – och det gäller behandlingar enligt RMR om tandvårdsrädsla, se rutan ovan Att tänka på före behandling.

Folktandvården – Specialisttandvårdskliniker: Sjukhustandvård
- Göteborg: Odontologen
- Borås
- Uddevalla
- Skövde – troligen till hösten 2019

Rutiner och blankett för remiss
Folktandvården – För vårdgivare

Denna vård ersätts – S10

 • Akut tandvård under narkos, om det är en förutsättning för att fobibehandling ska kunna genomföras.
 • Standardutredning:
  - Ett utredningssamtal hos psykolog:
  - Åtgärd VG912 – utredning inklusive undersökning    1 x 1 500 kronor.

  - Ett efterföljande bedömningsbesök hos tandläkare:
  - Åtgärd 108S – utredning inklusive undersökning.

  Ersättning för standardutredning ersätts oavsett om fobibehandlingen genomförs.
 • Fobibehandling – maximalt tio besök à 60 minuter hos tandläkare eller psykolog. Ingår enstaka besök för tandbehandling som tillvänjande åtgärd. Psykolog debiterar 1 500 kronor per besök. Åtgärd VG912.

Sjukhustandvård enligt RMR om behandling av svår tandvårdsrädsla hos vuxna

Folktandvårdens specialisttandvårdskliniker tar emot patienter med extrem tandvårdsrädsla. Både privata och offentliga kliniker är välkomna att remittera sina patienter till sjukhustandvården – och det gäller behandlingar enligt regional medicinsk riktlinje om tandvårdsrädsla, se RMR nedan.

Folktandvården – Specialisttandvårdskliniker: Sjukhustandvård
- Göteborg, Odontologen
- Borås
- Uddevalla
- Skövde – troligen till hösten 2019

Rutiner och blankett för remiss
Folktandvården – För vårdgivare.

Läs gärna mer
- RMR Tandvård – Behandling av svår tandvårdsrädsla/fobi hos vuxna
- S-tandvård – S10 Extrem tandvårdsrädsla

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är tre år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes eller skena ersätts endast en gång.

Kom ihåg:

 • Förhandsbedömning ska alltid göras vid S-tandvård om inget annat anges under respektive sjukdomsgrupp. Behandlingen förutsätts utföras inom ett år. Undantag för S1 och S2 där tiden kan utsträckas.
 • Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan. Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav. 
  ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Läs alltid sidorna Förhandsbedömning – eFHB och Ersättning – Faktureraportalen

Fakturera inom sex månader

 • Utförd vård ska faktureras Enhet Tandvård omgående, dock senast sex månader efter behandlingsdag.
 • Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.
 • Journalkopior kan begäras in.

 

Senast uppdaterad: 2020-01-31 16:55