S10 Extrem tandvårdsrädsla

S10 Extrem tandvårdsrädsla – endast behandling av fobin

Den som är extremt tandvårdsrädd har under vissa förutsättningar rätt till tandvårdsstöd för fobibehandling med viss tillvänjande tandvård. Målet är att rehabilitera patienten från själva fobin under en behandlingsomgång, så att fortsatt tandbehandling kan ske enbart inom tandvården.

Tandvårdsrädd är den som:

 • trots ett stort objektivt behandlingsbehov under ett stort antal år har avhållit sig från tandbehandling, bortsett från kortvariga och akuta ingrepp
  eller
 • en eller flera gånger har fått tandvård under narkos på grund av sin tandvårdsrädsla
  och
 • vid utredning hos både tandläkare och legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut eller psykiater har bedömts lida av extrem tandvårdsrädsla.

Ett av de två första kriterierna samt det sista kriteriet ska vara uppfyllt.

Behandlingens mål är att behandla tandvårdsrädsla.

Att tänka på före behandling:

 • Intyg från psykiatriker, psykolog eller psykoterapeut om grav tandvårdsrädsla ska finnas.
 • Vårdgivaren ska ha erfarenhet av extremt tandvårdsrädda.
 • Skriftlig individuell behandlingsplan ska bifogas ansökan.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Ersättning – fakturering

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Detta ska bifogas e-FHB – S10

 • intyg om tandvårdsrädsla
 • skriftlig behandlingsplan
 • adekvata röntgenbilder.

eFHB – förhandsbedömning

Denna vård ersätts – S10

 • akut tandvård under narkos, om det är en förutsättning för att fobibehandling ska kunna genomföras
 • maximalt tio besök à 60 minuter hos tandläkare eller psykolog
 • 1 500 kronor per besök
 • utredning (bedömningssamtal) hos psykolog inför behandling även om behandling inte kan eller ska genomföras.

Tandvårdsstödet omfattar dels behandling hos psykolog som avser att bota själva tandvårdsfobin, dels den tillvänjande tandvård som utförs som ett led i fobibehandlingen.

Ersättning ges för behandling – S10

 • Allmäntandvård åtgärd 10 x VG912
 • Specialisttandvård åtgärd 10 x VS912
 • Bedömningssamtal eller utredning hos psykolog ersätts med 1 500 kronor även utan efterföljande fobibehandling.

Att tänka på inför behandling och fakturering vid N- och S-tandvård:

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är två år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för mobil hemtandvård M3 är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd.

I övgrigt

Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
Ersättning & Regler för Särskilt tandvårdsstöd

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22