S10 Extrem tandvårdsrädsla, endast behandling av fobin

Fördjupad information om varje S-grupp finns här:

Regler för särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland 2021 (.pdf)

Den som är extremt tandvårdsrädd har under vissa förutsättningar rätt till tandvårdsstöd för fobibehandling med viss tillvänjande tandvård. Målet är att rehabilitera patienten från själva fobin under en behandlingsomgång, så att fortsatt tandbehandling kan ske enbart inom tandvården. 

Tandvårdsrädd är den som

  • trots ett stort objektivt behandlingsbehov under ett stort antal år har avhållit sig från tandbehandling, bortsett från kortvariga och akuta ingrepp
    eller
  • en eller flera gånger har fått tandvård under narkos på grund av sin tandvårdsrädsla
    och
  • vid utredning hos både tandläkare och legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut eller psykiater har bedömts lida av extrem tandvårdsrädsla.

Ett av de två första kriterierna ska vara uppfyllt och det sista kriteriet.

Behandlingens mål

Att behandla tandvårdsrädsla.