S2 Defekt av ej ringa omfattning i käkområde eller ansikte – på grund av sjukdom

Fördjupad information om varje S-grupp finns här:

Regler för särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland 2021 (.pdf)

Sjukdomar som kan leda till sådana defekter kan vara:

  • Osteoradionekros
  • Osteonekros
  • Akromegali
  • Osteomyelit
  • Tumörer eller tumörliknande förändringar
  • Kronisk käkledsartrit med tydliga käkledsförändringar och påverkan på bettet och med subjektiva sjukdomssymtom

Behandlingens mål

Återställa godtagbar funktion och i vissa fall utseende. Estetisk vård kan godkännas om störningen är grav.

Vårdgaranti för S2, S4-8 och oralkirurgi