Restinformation: Metalyse 50mg 10000 enheter

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapigrupp: Neurologi
Senast uppdaterat

2022-09-06 Uppdaterad information om tillgänglighet på licensalternativ till Metalyse 50mg (10 000 enheter)
2022-06-16 (länkar till nationella rekommendationer uppdaterade, redaktionella ändringar, medicintekniskt alternativ tillagt)
2022-05-13

Läkemedel

Metalyse 50mg (10 000 enheter), pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 
varunummer: 590919

Status

Metalyse 50mg (10 000 enheter) restnoterar under hela 2023 och 2024

Alternativ

Se nationella rekommendationer angående hantering av restsituation för Metalyse 50mg (10 000 enheter).

Alternativ till Metalyse
Följande licensalternativ finns tillgängliga för närvarande:

TNKase,  pulver till injektionsvätska, lösning; 1 st; Hoffmann-La Roche Limited (Canada)
Produktresumé
Varunummer: 744274 - beställs via Hamlet
Pris: 34 999 kr
Ledtid: 10-15 dagar

Varje förskrivare får ta ställning till vilket/vilka alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla:

RGL, företaget

Övrig information

Skicka in licensmotivering via KLAS.

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se