Restinformation om Metalyse 10000 enheter och Actilyse 2mg

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapigrupp: Neurologi
Senast uppdaterat

2022-09-06 Uppdaterad information om tillgänglighet på licensalternativen

2022-06-16 (länkar till nationella rekommendationer uppdaterade, redaktionella ändringar, medicintekniskt alternativ tillagt)

2022-05-13

Läkemedel

Metalyse® 10 000 enheter

Actilyse 2mg

Till följd av ovan restsituationer, kan även leveransstörningar/restnoteringar för övriga styrkor på Actilyse uppstå. Se även information från Boehringer Ingelheim

Status

Metalyse® 10 000 enheter restnoterar under hela 2023 och 2024

Actilyse 2mg restnoterar under hela 2023 och 2024

Alternativ

Se nationella rekommendationer angående hantering av restsituation för Metalyse och Actilyse 2 mg samt rekommendation kring användning av Actilyse vid trombolytisk behandling.

Det pågår en nationell samordning gällande tillverkning av Actilyse 1mg/ml via APL.
Tillverkning är i uppstartsfasen och uppskalning av produktion är planerad från vecka 40.
För mer information kontakta lokala sjukvårdapotek.

Alternativ till Metalyse
Följande licensalternativ finns tillängliga för närvarande:

TNKase,  pulver till injektionsvätska, lösning; 1 st; Hoffmann-La Roche Limited (Canada)
Produktresumé
Varunummer: 744274 - beställs via Hamlet
Pris: 34 999 kr
Ledtid: 10-15 dagar

Alternativ till Actilyse

Nedanstående produkter har godkända regiongemensamma licenser:

Begränsad tillgång:
Cathflo pulver till injektion/infusionsvätska, lösning 2 mg, 10x2 ml,
MAH: Hoffmann-La Roche Limited (Canada)
Produktresumé
Varunummer:844325 – beställs via Hamlet
Pris: 10 995 kr
Ledtid: 10 dagar
Cathflo Activase 2mg, powder for solution for injection 1st;
MAH:Genentech, Inc USA
Produktresumé

Vnr:844139
Pris: 4700kr

Ledtid: ca 3 veckor

Ej längre tillgänglig:
Actilyse Cathflo 2mg, pulver till injektion-/infusionsvätska, lösning 5st;
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Tyskland)
Produktresumé

Varunummer: 773537 - beställs via Hamlet
Pris: 4300 kr
Ledtid: ca 10 dagar best                

Medicinteknisk produkt:
TauroLock 5A U25.000 - Beställs i marknadsplatsen

Varje förskrivare får ta ställning till vilket/vilka alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla:

RGL, företaget

Övrig information

Skicka in licensmotivering via KLAS.

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se