Information Influensavaccin 2023/2024

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Vaccin
Senast uppdaterat 2023-12-13 Information om dispensförpackning inlagd
2023-09-26
Information

Influvac Tetra är denna säsong upphandlat som standardvaccin för influensa.

På grund av stor efterfrågan av ovanstående vaccin denna säsong är nedan vara en dispensförpackning från Danmark. Nedan vara har annat varunummer samt innehåller nål i jämförelse med tidigare icke dispensförpackning.
 
Influvac Tetra, Injektionsvätska, suspension
Förfylld spruta med nål, 10x0,5ml
Vnr: 395073


Slutenvård
Slutenvård beställer via Hamlet. För bättre hantering av kylemballage önskar RGL färre order. Samordna gärna beställningar per klinik.

Vaccinationsmottagningar och primärvård 
Storbeställare så som vaccinationsmottagningar och vårdcentraler ska beställa via Oriola. 
Hemsida: Oriola 4 Care (oriola-kd.com)

Övrigt
Förstärkt vaccin (Fluad Tetra) ska erbjudas till personer 65 år och äldre som bor på SÄBO, vistas på korttidsplats för äldre eller har hemsjukvård i ordinärt boende. Det är endast vårdcentraler som ansvarar för ovanstående som får beställa Fluad Tetra.

Se mer information på:
Smittskydd Västra Götalandsregionens hemsida

Informationskälla

Företaget, RGL, Smittskydd

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se