Restinformation Zofran, oral lösning 0,8mg/ml

Restinformation: Zofran, oral lösning 0,8mg/ml 50ml

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Mage tarm
Senast uppdaterat

2024-04-08 Nytt licensalternativ tillgängligt
2024-04-02 Licensalternativ restnoterar. Ny licens eftersöks
2024-01-05 Nytt preliminärt leveransdatum
2023-09-18 Nytt preliminärt leveransdatum
2022-12-09 Ny restsituation

Läkemedel

Zofran, oral lösning 0,8mg/ml 50ml
Vnr: 098557

Orsak

Restnoterar med preliminärt leveransdatum
2025-01-02

Alternativ

Licensalternativ:
Ondansetron Amneal 4mg/5ml 50ml
Se produktresumé
varunummer: 747766 
Pris: 1100 kr
Ledtid: 10 arbetsdagar, kan komma att ändras. För information om specifik order kontakta RGL

Enligt produktresumén används licensläkemedlet Ondansetron oral lösning från 4 år ålder, men TG Barn bedömer att den går att använda på samma sätt som Zofran oral lösning då tillsatsämnena verkar vara desamma

Regiongemensam licens för beställning på rekvisition finns för ovanstående preparat. För receptförskrivning krävs enskild licens

Ej längre tillgängligt. 
Ondansetron 4mg/5ml oral lösning 50ml

Se produktresumé
Varunummer: 745306
Pris: ca 700 kr
Ledtid: 10 arbetsdagar, kan komma att ändras. För information om specifik order kontakta RGL

Enligt produktresumén används licensläkemedlet Ondansetron oral lösning från 4 år ålder, men TG Barn bedömer att den går att använda på samma sätt som Zofran oral lösning då tillsatsämnena verkar vara desamma
Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet
Informationskälla:

Företaget, RGL

Övrig information

Skicka in licensmotivering via KLAS.

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se