Restinformation: Carbocain adrenalin 20 mg/ml + 5 mikrog/ml

Restinformation: Carbocain adrenalin 20 mg/ml + 5 mikrog/ml

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Smärta
Senast uppdaterat

2024-05-29 Kortare ledtid för licensalternativ samt annan förpackningsstorlek 10 x 5ml
2024-03-22 Licensalternativ åter tillgängligt
2024-02-06 Licensalternativ restnoterar
2023-06-13 Länk till terapiråd från terapigrupp Smärta
2023-05-10 - Restnoterar

Läkemedel

Vnr. 510469 Carbocain adrenalin 20 mg/ml + 5 mikrog/ml 

Status Restnoterar preliminärt till 2025-06-06
Information från terapigrupp Smärta Terapiråd Brist på mepivakain (vgregion.se)
Alternativ

Carbosen con adrenalina 20mg/ml + 5mikrog/ml, injektionsvätska, lösning, 10x10ml, Galenica Senese Industria Farmaceutica, Italien
Produktresumé
Vnr 843554
Pris: 695 kr
Ledtid: ca 3 arbetsdagar, kan komma att ändras. För information om specifik order kontakta RGL

Alternativ

Carbosen con adrenalina 20mg/ml + 5mikrog/ml, injektionsvätska, lösning, 10x5ml, Galenica Senese Industria Farmaceutica, Italien
Produktresumé
Vnr 846425
Pris: 590 kr
Ledtid: ca 3 arbetsdagar, kan komma att ändras. För information om specifik order kontakta RGL

Regiongemensam licens för beställning på rekvisition finns för ovanstående preparat

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla:

Aspen Pharma och RGL

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se