Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Terapigrupp Äldre och läkemedel

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Äldre och läkemedel.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Rekommendationer och terapiråd

Utvidgade terapiråd

Relaterad information

Nationella dokument

SBU-rapporten "Äldres läkemedelsanvändning"

SBU-rapporten "Nytta och risk med läkemedel för äldre  perorala antikoagulantia och trombocythämmare"

Socialstyrelsens ”Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre”

Socialstyrelsens "Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre"

Öppna jämförelser 2019 "Vård och omsorg av äldre"

Öppna jämförelser av läkemedelsbehandlingar - gör webbaserade jämförelser

Informationsmaterial

Viktigt vid vätskebrist - Patientinformation    
Informationsblad som kan användas för att dela ut till patienter som står på läkemedelsbehandling som kan bli riskfylld vid minskad vätskevolym i kroppen. OBS! Skriv ut i liggande format samt dubbelsidigt för att kunna vika ihop till en broschyr. 
Viktigt vid vätskebrist på andra språk:
Arabiska, BKS, Dari, Engelska, Persiska, Somaliska, Tigrinja 

Viktigt vid vätskebrist - Information till vårdpersonal 
Informationsblad som kan användas av sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i äldreomsorgen för patienter som står på läkemedelsbehandling som kan bli riskfylld  vid minskad vätskevolym i kroppen. OBS! Skriv ut i liggande format samt dubbelsidigt för att kunna vika ihop till en broschyr.

Kommunala akutläkemedelsförråd

Användaranvisningar
Praktiskt information kring hantering och användning för de läkemedel som finns i de kommunala akutläkemedelsförråden.

Dokument relaterade till MR Dosexpedition

Samverkansrutin VästKom - bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

Beslut om egenvård
Blankett för bedömning av egenvård/hälso- och sjukvårdsåtgärd.

SOSFS 2009:6

Verktyg för utvärdering och omvärdering av äldres läkemedelsbehandling

Läkemedelsgenomgång (blå sticka). Fickvänlig lathund som beskriver enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång. Finns att beställa via adress.distributionscentrum@vgregion.se eller via deras hemsida

Äldre och läkemedel (gul sticka). Fickvänlig lathund som beskriver vanliga läkemedel som kan behöva en översyn hos äldre. Finns att beställa via
adress.distributionscentrum@vgregion.se eller via deras hemsida

Mina läkemedel - en samlad lista över alla mina läkemedel
Lista för patienten att skriva upp sina läkemedel inför en läkemedelsgenomgång. Finns att beställa via adress.distributionscentrum@vgregion.se eller via deras hemsida.
OBS! Skriv ut i liggande format samt dubbelsidigt för att kunna vika ihop till en broschyr.
Mina läkemedel på andra språk:
Arabiska, BKS, Dari, Engelska, Persiska, Somaliska, Tigrinja 

"Vet du varför du tar ditt läkemedel?"
Kortet finns även att beställa från ADC:s beställningsportal som du hittar här

FAS UT 
Länk till elektronisk version av FAS UT 3. Inloggningsinformation kan fås av förvaltningens kontaktperson för läkemedel.

Beräkning av kreatininclearance
Beräkning enligt Lund-Malmömodellen www.egfr.se

PHASE-20 - symptomskattning
Symptomskattningsskala som kan användas inför läkemedelsgenomgångar. PHASE-20 finns i olika varianter för olika situationer.

SMA - Safe Medication Assessment
Ett hjälpmedel för av hur säker en patients läkemedelsanvändning är samt vilka behov av stöd som eventuellt kan behövas. 

Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
Behandlingsrekommendationer framtagna av Stockholms län läkemedelskommitté.

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
Behandlingsrekommendationer framtagna från flera landsting och regioner i samverkan.

Goda läkemedelsråd för våra äldre
Behandlingsrekommendationer framtagna från Region Skåne

Läkemedelsgenomgångar för äldre
Webbutbildning som utgår från Socialstyrelsens föreskrift och vägledning för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel. Utbildningen är uppbyggd kring patientfall.

Läkemedelsbehandling av äldre
Webbutbildning som i första hand vänder sig till AT-läkare. Innehållet är lämpligt för alla läkare som vill stärka sin kompetens om läkemedelsbehandling av äldre patienter.

Verktyg för kommunen

LÄR-UT - bättre läkemedelshantering för äldre  
LÄR-UT är ett projekt inom läkemedelshantering inom kommunal hälso och sjukvård. Läs för mer information och möjlighet att ladda ner material såsom symptomskattningsblankett.

Iakttaga, ifrågasätta, informera. Material från LÄR-UT   
Utbildningsmaterial kring läkemedelshantering.

Jobba säkert med läkemedel  
En webbutbildning som ger baskunskaper inför delegering av  läkemedelshantering i äldreomsorgen.

Lästips

eGFR-något att räkna med - artikel ur Substans nr 2 2018 om skattning av njurfunktionen
Läkemedelsberättelse (P. Midlöv, Läkartidningen 2009)
Problemet med äldres LM måste tas på allvar (Sjöberg & Eskilsson, Läkartidningen 2012)
Ansvar för patientens ordinerade läkemedel - läkemedelslista - Sveriges läkarförbund
Sätt inte våra gamla i klistret - artikel ur Substans nr 5 2014 om plåster

Läkemedelsgenomgångar - på praktiken i praktiken

Läkemedelsgenomgångar inklusive patientfall

Kommunala akutläkemedelsförråd

Kontaktpersoner                         

Ordförande Christina Sjöberg, christina.a.sjoberg@vgregion.se, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal

Sekreterare Tobias Carlsson, tobias.m.karlsson@vgregion.se, apotekare, Närhälsan

Övriga medlemmar

Katarina Wikström, distriktssköterska, Göteborgs Stad – Lundby

Marie Elm, distriktssköterska, Borås Stad

Anna Karlsson, ST-läkare, Malmen Vårdcentral, Skara

Radka Kühnel, överläkare, NU-sjukhuset/Geriatrik Uddevalla

Maria Nyström, läkare, Capio Läkarhus Stenungssund 

Mats Olsson, läkare, Närhälsan Backa vårdcentral

Jesper Poucette, läkare, Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral

Håkan Sinclair, överläkare, SÄS/Rehabkliniken Borås

Lisa Lundberg, ST-läkare, Klinisk farmakologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset/SU

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26