Terapigrupp Äldre och läkemedel

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Äldre och läkemedel.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Rekommendationer och terapiråd

Relaterad information

Nationella dokument
Socialstyrelsens "Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre" (2017)

Informationsmaterial
Hur sover jag? – Patientinformation
Informationsblad som kan användas för att dela ut till patienter som har funderingar kring sin sömn. Broschyren belyser hur sömnen påverkas av åldrandet och att sömnmedel sällan är en lösning. Finns att beställa via adress.distributionscentrum@vgregion.se eller via deras hemsida.

Viktigt vid vätskebrist - Patientinformation    
Informationsblad som kan användas för att dela ut till patienter som står på läkemedelsbehandling som kan bli riskfylld vid minskad vätskevolym i kroppen. OBS! Skriv ut i liggande format samt dubbelsidigt för att kunna vika ihop till en broschyr. 
Viktigt vid vätskebrist på andra språk:
Arabiska, BKS, Dari, Engelska, Persiska, Somaliska, Tigrinja 

Viktigt vid vätskebrist - Information till vårdpersonal 
Informationsblad som kan användas av sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i äldreomsorgen för patienter som står på läkemedelsbehandling som kan bli riskfylld  vid minskad vätskevolym i kroppen. OBS! Skriv ut i liggande format samt dubbelsidigt för att kunna vika ihop till en broschyr.

Verktyg för utvärdering och omvärdering av äldres läkemedelsbehandling
Äldre och läkemedel (gul sticka). Fickvänlig lathund som beskriver vanliga läkemedel som kan behöva en översyn hos äldre. Finns att beställa via
adress.distributionscentrum@vgregion.se eller via deras hemsida

Mina läkemedel - en samlad lista över alla mina läkemedel
Lista för patienten att skriva upp sina läkemedel inför en läkemedelsgenomgång. Finns att beställa via adress.distributionscentrum@vgregion.se eller via deras hemsida.
OBS! Skriv ut i liggande format samt dubbelsidigt för att kunna vika ihop till en broschyr.
Mina läkemedel på andra språk:
Arabiska, BKS, Dari, Engelska, Persiska, Somaliska, Tigrinja 

"Vet du varför du tar ditt läkemedel?"
Kortet finns även att beställa från ADC:s beställningsportal som du hittar här

Beräkning av kreatininclearance
Beräkning enligt Lund-Malmömodellen www.egfr.se

PHASE-20 - symptomskattning
Symptomskattningsskala som kan användas inför läkemedelsgenomgångar. PHASE-20 finns i olika varianter för olika situationer.

SMA - Safe Medication Assessment
Ett hjälpmedel för av hur säker en patients läkemedelsanvändning är samt vilka behov av stöd som eventuellt kan behövas. 

Krossning av läkemedel
Information från Region Skåne som ger stöd kring vilka läkemedel som kan krossas.

Läkemedelsgenomgångar för äldre
Webbutbildning som utgår från Socialstyrelsens föreskrift och vägledning för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel. Utbildningen är uppbyggd kring patientfall.

Äldre och läkemedel - Janusinfo
Sammanställning över användbara länkar för utvärdering och omvärdering av äldres läkemedelsbehandling

Verktyg för kommunen
LÄR-UT - bättre läkemedelshantering för äldre  
LÄR-UT är ett projekt inom läkemedelshantering inom kommunal hälso och sjukvård. Läs för mer information och möjlighet att ladda ner material såsom symptomskattningsblankett.

Jobba säkert med läkemedel  
En webbutbildning som ger baskunskaper inför delegering av  läkemedelshantering i äldreomsorgen.

Lästips
eGFR-något att räkna med - artikel ur Substans nr 2 2018 om skattning av njurfunktionen
Ansvar för patientens ordinerade läkemedel - läkemedelslista - Sveriges läkarförbund
Sätt inte våra gamla i klistret - artikel ur Substans nr 5 2014 om plåster

Terapigrupp

Kontaktpersoner                         

Ordförande Jesper Poucette, jesper.poucette@vgregion.se  läkare, Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral

Sekreterare Tobias Carlsson, tobias.m.karlsson@vgregion.se, apotekare, Närhälsan

Övriga medlemmar

Katarina Wikström, distriktssköterska, Göteborgs Stad – Lundby

Marie Elm, distriktssköterska, Borås Stad

Anna Good, ST-läkare, Malmen Vårdcentral, Skara

Radka Kühnel, överläkare, NU-sjukhuset/Geriatrik Uddevalla

Naldy Parodi Lopez , ST-läkare, Klinisk farmakologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset/SU

Maria Nyström, läkare, Capio Läkarhus Stenungssund 

Mats Olsson, läkare, Närhälsan Backa vårdcentral

Martin Tirler, överläkare, SÄS/Närsjukvårdsenhet Borås

Niklas Isaksson, överläkare, SU Geriatrik Mölndal

Gustav Höglund, ST läkare, Medicinkliniken Lidköping