Terapigrupp Vätskor och nutrition

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Vätskor och nutrition.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Brist på Macrodex och Rheomacrodex Nyhetsbrev 2016-12-22

Rekommendationer och terapiråd

Utvidgade terapiråd

Förvaringstider i värmeskåp (för upphandlade vätskor) (2018)

Produktöversikt upphandlade och rekommenderade vätskor och parenterala nutritionslösningar med dess sammansättning

Produktöversikt av upphandlade sondnäringar, vuxna

Vätske - & nutritionsbehandling (pdf 37 sidor)

Tryckt häfte kan beställas av hälso- och sjukvårdspersonal inom Västra Götalandsregionen. Beställningar av maximalt 10 häften kan ske från Adress och Distributionscentrum, e-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se.
Vid större beställningar kontakta Terapigrupp Vätskor och nutrition, e-post: anna.stoopendahl@vgregion.se  

Regionala medicinska riktlinjer

Relaterad information

Nationella dokument

Förebyggande av och behandling vid undernäring, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Undernäring - Åtgärder för att förebygga, Sveriges kommuner och landsting

Produktinformation, inklusive tillsatsguide och öppningsinstruktion, från Fresenius Kabi:

Kabiven

SmofKabiven

SmofKabiven extra Nitrogen

Kontaktpersoner                         

Ordförande Lars Öhrn, lars.ohrn@vgregion.se, överläkare, OP/IVA-klin, NÄL/Trollhättan

Sekreterare Anna Stoopendahl, anna.stoopendahl@vgregion.se, apotekare, Läkemedelsenheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska

Övriga medlemmar

Elisabeth Casinge, överläkare, AnOpIVA, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus

Eva-Britt Karlsson, sjuksköterska, Kirurgkliniken, NÄL/Uddevalla,

Ingemar Lindström, överläkare, AnOpIVA, Skaraborgs sjukhus

Ulla Sandberg, sjuksköterska, AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26