Terapigrupp Ögon

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Ögon

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Regionala medicinska riktlinjer

Terapigrupp

Kontaktpersoner                        

Ordförande: Angel Sanchez Sanz, angel.sanchez.sanz@vgregion.se , överläkare, Verksamhet Ögonsjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Sekreterare Reza Asadian, reza.asadian.falahieh@vgregion.se, apotekare, Verksamhet Läkemedel/Klinisk farmakologi, SU/Sahlgrenska, Göteborg

 

Övriga medlemmar
Elin Jonsdottir, läkare, Ögonkliniken SU/Mölndal

Filip Yliheikkila, läkare, Ögonkliniken, SÄS, Borås

Jakob Nyhlén, Distriktsläkare, Närhälsan Gamlestadstorget, Göteborg

Maria Kraemer, Läkare, Ögonklinik Skaraborgs Sjukhus

Naghmeh Fagheeh, läkare, Ögonklinik, Uddevalla

Victoria Risedal,läkare, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska sjukhuset