Arbetet med att utveckla regionens vandringsleder fortsätter

Marie Fors, utvecklare på Kulturförvaltningen, har arbetat med att förbättra regionens vandrings- och cykelleder sedan 2015. Den omfattande kompetens inom kultur, natur och kulturarv som finns inom förvaltningen är en nyckel till att främja utvecklingen av fler upplevelser längs med lederna, menar hon.

  – Naturupplevelsen är självklart viktig för besökaren på en led, men även kultur och kulturarv spelar en viktig roll i ledutvecklingsarbetet, eftersom det ofta är tillgängligt året om, skapar möjlighet för helårsturism och hållbar landsbygdsutveckling när leden blir mer attraktiv för en bredare målgrupp, säger Marie.

Varumärket för en led, region och ett land stärks och fler kan bli intresserade av det lokala kulturarvet och historien om en plats, för en led är ju ett pärlband av platser med sina unika värden. En rikare upplevelse, helt enkelt. Det finns många goda exempel från bland annat Norge, Finland, Spanien och Portugal att lära av, där lokala krafter skapar dessa upplevelser.

Arbetet med att utveckla vandrings- och cykelleder i Västra Götaland samordnas mellan regionala, kommunala och lokala aktörer. Västkuststiftelsen, Länsstyrelsen, Turistrådet Västsverige och Förvaltningen för kulturutveckling jobbar tillsammans med kommuner, det lokala näringslivet och civilsamhället för att skapa hållbara leder för invånare och besökare.

I senaste VGRfokus berättar Västkuststiftelsen att Naturvårdsverket har beviljat ett öronmärkt projektstöd för bättre samordning kring pilgrimslederna. Läs hela artikeln här.

Marie Fors

Utvecklare

Telefonnummer