Sommarboken i full blom!

Nu är Sommarboken i gång på över 200 bibliotek över hela landet. Här får barn mellan 8 och 12 år inspiration kring läsning, helt utan krav. Genom åren har över 125 000 barn läst, fått boktips, deltagit i boksamtal och i aktiviteter för att hitta läslusten på sommarlovet.

Temat denna gång är Vänner och hemligheter och det blir ett kärt återseende av figurerna som vi lärde känna förra gången. Ett brett och angeläget tema som ligger nära de ungas liv och vardag där reality är viktigt och ger stor igenkänning för alla barn som deltar i Sommarboken. Dessutom finns det massvis med spännande boktitlar på temat.

Sommarbokens alldeles nya sajt (del av Barnens bibliotek) finns bland annat roliga boktips, pyssel och quiz på temat Vänner och hemligheter.

Här finns en lista på vilka bibliotek som är med i årets upplaga. Sen är det bara att titta in på ditt lokala bibliotek och fråga vilka aktiviteter och träffar som planeras för sommaren.

Välkomna!

Om Sommarboken

Sommarboken drivs av Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen. Målet är lustfylld fritidsläsning för barn 8–12 år, där läsningen ska vara kravlös och utan motprestation. Biblioteken som deltar förbinder sig att arrangera minst tre träffar under sommaren, där barnen ska få möjlighet att prata om sin läsning med varandra och en bibliotekarie. Sommarboken pågår årligen mellan mitten av juni och slutet av augusti.

Har du några fler frågor? Kontakta projektledare Katarina Larson katarina.larson@vgregion.se