Ny rapport visar vägen för demokratiarbete i en utmanande samtid

Suddig bild på folk i rörelse

I dag släpper Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet en rapport om medie- och informationskunnighet, som handlar om hur vi lägger in en högre växel för att stärka demokratin. "Det är viktigt med tanke på dramatiska skeenden i omvärlden och den snabba teknologiutvecklingen. Jag hoppas att rapporten kommer till användning i det fortsatta arbetet i en tid då det är viktigt att slå vakt om de demokratiska principerna", säger Unesco-professor Ulla Carlsson, en av skribenterna.

Medie- och informationskunnighet, MIK, handlar om de kunskaper vi behöver för att vara aktiva medborgare i dagens medie-, kommunikations- och informationsflöde. Det kan till exempel handla om källkritik och källtillit, men också om att vara välinformerad, engagerad och att kunna reflektera.   

Rapporten Medie- och informationskunnighet för ett demokratiskt medborgarskap utgår från en nationell konferens kring medie- och informationskunnighet som arrangerades av Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet i höstas. Konferensen samlade politiker, beslutsfattare och intresseorganisationer.  

– Rapporten är tänkt som ett avstamp för ett stort, nationellt arbete, som vi måste göra tillsammans, på alla nivåer i samhället. Frågan är angelägen för en rad sektorer, inte bara kultur och utbildning. MIK berör mediesektorn, samhällets krisberedskap och rättsområdet för att bara nämna några, säger Kerstin Alnebratt, förvaltningschef i Västra Götalandsregionen.  

Både Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet har arbetat länge med MIK-relaterade frågor. I Västra Götalandsregionens kulturstrategi och i den regionala utvecklingsstrategin är MIK-området lyft som en viktig fråga. I höstas startade VGR också ett nätverk, där alla regioner i landet nu har en plattform för samverkan och kunskapsdelning. Även vid Göteborgs universitet är MIK ett prioriterat område. Arbetet hittills har visat att det är angeläget att stärka ett fruktbart och ömsesidigt utbyte mellan nationella institutioner, regioner och akademin.   

– Det är sent på jorden när det gäller MIK-frågan och vår demokrati är skörare än vad vi tror. Nu måste vi kliva fram och vara en mycket mer drivande part i detta arbete, säger Katti Hoflin, kulturchef i Västra Götalandsregionen.  
 

Läs rapport

Du kan också läsa om rapporten på GU:s hemsida

Kontakt

Ulla Carlsson, professor i medieforskning, innehavare av Unescoprofessur i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik, Göteborgs universitet  076-880 88 74 
ulla.carlsson@gu.se     

Katti Hoflin, kulturchef, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen   
072-503 43 13   
katti.hoflin@vgregion.se 

Presskontakt

Zara Tellander, presskommunikatör, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen 
070-021 18 23
zara.tellander@vgregion.se

 

Pia-Marie Wehrling

Projektledare och utvecklare inom Medie- och informationskunnighet (MIK)

Telefonnummer