Five 4 Fiction – talangprogram för regissörer som utvecklar sin första långfilm

Nu har du som regissör möjlighet att stärka dina kreativa processer och öka din kontakt med den professionella filmbranschen genom talangprogrammet Five 4 Fiction. I slutet av programmet ska deltagarna kunna presentera ett välutvecklat filmprojekt gentemot produktionsbolag och finansiärer. 

Five 4 Fiction genomförs augusti 2023 — mars 2024 och utgår från fyra workshop-träffar där deltagarna fördjupar sig i sina kreativa processer utifrån regissörsrollen. Utöver handledning, samtal och konkreta uppgifter erhåller deltagarna utvecklingsmedel på sammanlagt 50 000 kronor.

Du som söker ska ha en kandidatutbildning inom filmregi, manus, produktion eller kunna visa på motsvarande erfarenhet och kunskaper. Du skall ha en konkret långfilm i fiktion att utveckla under programmets gång. Det finns ingen övre åldersgräns för att söka, men du ska vara 18 år och skriven i Västra Götalandsregionen.

Deadline för ansökan är 22 maj 2023 och besked ges före midsommar. Mer information om ansökan, viktiga datum samt ansökningsformulär finns på Filmclouds hemsida.

Five 4 Fiction är ett samarbete mellan FilmCloud/Västra Götalandsregionen, Film i Väst och Lindholmen Science Park – Film & TV med medel från Svenska Filminstitutet – Talangutveckling i hela landet.

Martin Hammar

Konsulent

Telefonnummer