Nu heter vi Kulturförvaltningen!

Från 1 januari 2024 bytte vi namn från Förvaltningen för kulturutveckling, till Kulturförvaltningen.

Namnbytet innebär att vi bytt adress till vår webbplats, som nu är vgregion.se/kulturforvaltningen. Webbplatsen har också fått VGR:s nya grafiska utseende. 

Vår nya e-postadress är kultur@vgregion.se. E-postadresser till enskilda medarbetare påverkas inte. 

Kontakt till förvaltningen och till enskilda medarbetare.

Vi byter namn – uppdraget är detsamma

Vårt uppdrag är detsamma: att bidra till ett rikt kulturliv i ett sammanhållet Västra Götaland. Vår förvaltning ger tjänstepersonsstöd till regionens kulturpolitiska organ: kulturnämnden och styrelsen för kulturutveckling. Vi främjar, stöttar och utvecklar Västra Götalands kulturliv tillsammans med kommuner, civilsamhälle och andra aktörer. 

Tidigare omorganisering

Den 1 januari 2020 slogs Kultur i Väst och Västarvet ihop och bildade Förvaltningen för kulturutveckling. Den 1 januari 2023 bildade koncernavdelning kultur, delar av Regional utveckling och Förvaltningen för kulturutveckling en gemensam förvaltning. Den 1 januari 2024 fick den det nya namnet Kulturförvaltningen.