Folk och kultur 8–11 februari

Fristadens betydelse för yttrandefrihetsfrågor, regionernas roll i spridningen av teater, och den ideella kultursektorns vikt för att nå kulturpolitiska mål – det är några av Västra Götalandsregionens bidrag till programmet på årets upplaga av Folk och kultur, som äger rum den 8–11 februari.

Folk och Kultur är en årligt återkommande plattform för inspiration, upplevelser och lärande. I fokus står konstens och kulturens betydelse för demokrati- och samhällsutveckling. Programmet skapas av deltagarna själva: kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner.

I år står Västra Götalandsregionen (VGR) för flera punkter till programmet. Medarbetare och politiker från VGR är också involverade som föredagshållare eller paneldeltagare i andras seminariepunkter. 

Vilken roll har regionerna i spridning av teater? – Från teaterutredning till handling

Vi tar avstamp i Teaterutredningen som Eric Sjöström gjorde 2022 på uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Vilken roll har regionerna, institutionsteatrarna och det fria fältet för att öka tillgången på teater? Hur går vi från förslag till handling? 

Onsdag 8/2 kl. 13.30

Fristad – ett arbete för yttrandefrihet och demokrati

Frågor om yttrandefrihet och demokratiska värderingar är viktigare än någonsin.

I ett samarbete mellan Förvaltningen för kulturutveckling, VGR, och Kulturutveckling i Region Jönköpings län arrangeras ett samtal kring hur dessa frågor hänger samman med fristadsarbetet. Seminariet kommer att ge exempel från två regioner som samarbetar mycket men som är olika stora och som arbetar med fristad på olika sätt. Seminariet syftar till att inspirera andra regioner och kommuner att ta beslutet att bli en fristad för en förföljd kulturarbetare. I samtalet deltar, förutom politiska företrädare från de båda regionerna, en tidigare fristadskonstnär som är synnerligen berörd på ett personligt plan samt ordföranden för Svenska PEN. 

Onsdag 8/2 kl. 16.15

Kreativ samverkan för yttrandefrihet i en ny era

Göteborg är sedan november 2021 utnämnd till Sveriges första litteraturstad av UNESCO Creative Cities, där ett huvudspår är strategiskt fokus på yttrandefrihetsfrågor. Sedan Torgny Segerstedt försvarade yttrandefriheten i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och Göteborg blev första svenska fristaden för förföljda konstnärer har situationen världen utöver blivit alltmer akut för en av våra mest grundläggande rättigheter. Hur kan vi utveckla arbetet med yttrandefrihet i en tid av vittrande demokratier, växande hot och förföljelse? Hur kan litteraturstadens samverkan främja ökad yttrandefrihet lokalt och globalt?

Samtalet arrangeras av Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen i samverkan med Göteborg Unesco City of Literature.

Onsdag 8/2 kl. 17.00
Om Litteraturstaden Göteborg: https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/litteraturstaden-goteborg 

Hur viktig är den ideellt organiserade kultursektorn för att nå kulturpolitiska mål?

Den ideella kultursektorn bidrar till allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och eget kulturskapande. Kommuners förmåga att nå egna kulturpolitiska strategier och planer är ofta beroende av ideellt organiserade invånare. De ofantligt många ideella timmar som läggs ner är förutsättning för att mötesplatser, lokala kulturupplevelser och samhälleligt engagemang ska uppstå. Synliggörs deras insatser tillräckligt i resursfördelning och styrdokument? Hur ökar vi kunskapen om den ideella kultursektorns betydelse i nationell, regional och kommunal kulturpolitik?

Torsdag 9/2 kl. 10.30
Läs mer om arrangörrskap: Arrangörsutveckling 

Cirkusflätan – hur kan regionerna arbeta med cirkus?

Hur kan regionerna arbeta med förutsättningarna för cirkusen? Vad ska regionernas roll i utvecklingen kring och för cirkus vara? Hur kan vi stötta varandra och samarbeta, både mellan regioner men också tillsammans aktörer och offentlig förvaltning? Hur bygger vi långsiktiga strukturer för cirkusen? Vem gör vad och varför?

Under snart 3 år har det interregionala samverkansprojektet Cirkusflätan arbetat tillsammans  med att utforska behov, skapa möjligheter och identifiera förutsättningar för cirkusens utveckling utifrån de regionala organisationernas struktur och regionernas olika uppdrag. Vi lär oss av varandra och kommer längre genom samarbete. Hur kan vi fortsätta vårt samarbete och samverkan?  Hur vi ska utveckla de regionala insatserna och hur skapar vi långsiktiga hållbara strukturer? Vad ska regionerna göra och vad ska regionerna inte göra?

Arrangörer är Region Östergötland och Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Västernorrland, Region Skåne, Region Jönköpings län. 

Fredag 10/2 kl. 14:15
Läs mer om Cirkusflätan här: Cirkusflätan – ett samarbete mellan regioner