Läsklubb skapar läslust i Biskopsgården

Hur man ska locka barn till läsning och hitta bra läsfrämjande metoder är en ständig fråga. I Biskopsgården har man under våren provat på att ha en Läsklubb. Varje fredag har unga läsambassadörer tagit emot barn från närområdet och tillsammans har de samlats kring böcker och läsning.

Läs mer om Läsklubben på noll27.se
Läsklubb skapar läslust i Biskopsgården

Projektet Läsfrämjande insatser utanför skolan handlar om kravlös och lustfylld läsning på fritiden. Det är ett projekt som utgår från erfarenheterna med Sommarboken, en läsfrämjande lovverksamhet som handlar om just lusten till läsning.  

Läsfrämjande insatser utanför skolan är en del av Västra Götalandsregionens kraftsamling Fullföljda studier med strävan att fler unga ska fullfölja sina studier med godkända resultat. Projektet är finansierat av Delregional nämnd Göteborg.